Šport a olympizmus
4 min. čítania

Aj vaše 2 percentá z daní môžu pomôcť slovenskému športu

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth

Aj vaše dve percentá z daní môžu pomôcť slovenskému športu. Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru sa orientuje na pomoc športovcom a športovej rodine od mládežníckeho veku až po seniorov.

Nadácia sa snaží podporiť športovanie na Slovensku a pestovať u ľudí návyk na každodenný pohyb. Členovia správnej rady Nadácie SOŠV veria, že vďaka pohybu bude naša krajina zdravšia a cez rôzne zaujímavé projekty je možné dostať pozitíva športovania medzi širokú verejnosť.

Nadácia v roku 2023 prerozdelila viac ako 150-tisíc eur. Podarilo sa to aj vďaka štedrosti darcov, ktorí zaslali svoje finančné prostriedky či 2 percentá z daní do Nadácie SOŠV.

Podporené projekty v roku 2023

  • Podpora pre členov Juniorského olympijského tímu
  • Podpora pre mladých športovcov v projekte Ukáž sa!
  • Podpora na organizáciu JOT Games 2023 pre mladých športovcov
  • Podpora kúpeľného pobytu pre bývalých športovcov v Dudinciach v rámci projektu Srdce pre seniorov
  • Podpora aktivít Národnej transfúznej služby v rámci kampaní na darovanie kostnej drene a darovanie krvi
  • Podpora projektov, ktoré zvýrazňujú výchovno-sociálny aspekt športu cez projekt Šport je šanca

Ako môžete tento rok darovať 2 percentá z daní?

ZAMESTNANEC

Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane a oznámte mu, že budete chcieť poukázať svoje 2 % najneskôr do 15. 2. 2024.

Keď vám zamestnávateľ urobí ročné zúčtovanie a vystaví Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov, vyplňte predvyplnený a editovateľný formulár Vyhlásenie o poukazaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO. Z Potvrdenia o zaplatení dane zistíte dátum zaplatenia dane a výšku Vami zaplatenej dane z príjmu za rok 2023 a z nej je možné vypočítať sumu max. 2% (musí to byť najmenej 3 eurá), ktoré môžete poukázať Nadácii Slovenského olympijského a športového výboru.

V prípade, že ste odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať sumu až do výšky 3 % (opäť minimálne 3 eurá)

Obe tlačivá, prípadne aj potvrdenie, že ste v roku 2023 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín, je potrebné doručiť osobne či poslať poštou na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska do 30. 4. 2024. Adresu zistíte TU.

FYZICKÁ OSOBA

Vypočítajte si 2 % z vašej zaplatenej dane resp. 3 % - ak ste v minulom roku aspoň 40 h pracovali ako dobrovoľník.

Vyplňte daňové priznanie, ktorého súčasťou je aj Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %/3 % zaplatenej dane. Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2 % (resp. 3 %) z dane v prospech prijímateľa na 5. strane v VIII. oddiele v daňovom priznaní typu A a na strane 11 v XII. oddiele v daňovom priznaní typu B.

Daňové priznanie typu A (online) alebo daňové priznanie typu B (online)

DP doručte elektronicky na Finančnú správu resp. na daňový úrad podľa vášho bydliska v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3.) a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.

PRÁVNICKÉ OSOBY

Vypočítajte si 1 % z vašej zaplatenej dane. Ak do termínu podania daňového priznania venujete na verejnoprospešné účely* sumu vo výške aspoň 0,5 % dane, môžete pomôcť až 2 % z dane!

Daňové priznanie právnických osôb (online)

Daňové priznanie je potrebné odoslať elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.

Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní. Ďakujeme.

Podmienka je, že sumu vo výške minimálne 0,5 % dane daruje PO organizácii nezriadenej za účelom podnikania. Nemusí to byť nevyhnutne ten istý subjekt, ktorému PO asignuje 2 % dane.

Čo budete k darovaniu 2 % potrebovať?

Názov: Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru

Forma: Nadácia

IČO: 42129737

Sídlo: Junácka 6, 831 04 Bratislava

Tagy
Projekt
paris

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV