Šport a olympizmus
4 min. čítania

Michalovce oslavujú šport aj mestskou olympiádou, najstaršou na Slovensku

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Primátor mesta Michalovce Miroslav Dufinec a predseda Olympijského klubu Michalovce Jozef Ucháľ zapaľujú oheň na otvorení mestskej športovej olympiády.
Foto
NOVINY ZEMPLÍNA/PETER BRENDZA

Michalovce v týchto dňoch žijú školským športom. Približne 900 žiakov základných škôl súťaží na mestskej športovej olympiáde. Na 40. ročníku najstaršej súťaže tohto druhu na Slovensku, ktorú slávnostne otvorili v utorok, dostali michalovské deti možnosť zabaviť sa i zasúťažiť si v prezentačnom stánku Slovenského olympijského a športového výboru. Mestská športová olympiáda je aj súčasťou osláv Olympijského dňa. 

Na mestskej športovej olympiáde v Michalovciach sa počas štyroch dní súťaží v atletike, florbale, futbale, basketbale, volejbale, vybíjanej. Až do predposledného májového dňa budú na športoviskách súťažiť deti zo základných škôl z Michaloviec i z partnerských miest Liptovského Mikuláša a Užhorodu.

Slávnostné otvorenie 40. ročníka sa konalo v Chemkostav aréne, na palubovke ktorej pred necelým týždňom bojovali hádzanárky miestnej Iuventy vo finále Európskeho pohára. Mladým športovcom sa prihovorili primátor Michaloviec Miroslav Dufinec a riaditeľka oddelenia olympizmu SOŠV Ivana Motolíková. Súčasťou bolo aj odovzdanie ocenení mesta Michalovce a Olympijského klubu Michalovce za prínos v oblasti športu a olympizmu pre desiatich pedagógov. Otvorenie sa nieslo v duchu otváracích ceremoniálov olympijských hier, pochodeň s ohňom odovzdal primátorovi Miroslavovi Dufincovi a predsedovi Olympijského klubu Michalovce Jozefovi Uchaľovi úspešný tréner Gabriel Valiska.

Momentka zo slávnostného otvorenia mestskej športovej olympiády v Michalovciach
Momentka zo slávnostného otvorenia mestskej športovej olympiády v Michalovciach
Foto
NOVINY ZEMPLÍNA/PETER BRENDZA

História: Mestská športová olympiáda v Michalovciach

Na prelome mája a júna žijú michalovské základné školy veľkým športovým podujatím. Tak, ako každý malý Michalovčan prejde základnou školou, prejde aj mestskou športovou olympiádou (MŠO).

Začiatok sa datuje do roku 1984. Bol to olympijský rok, a tak sa veľkí nadšenci športu Juraj Kríž (riaditeľ I. ZŠ), Juraj Vraňuch (predseda MsNV) a Ján Eštok (vedúci odboru školstva ONV) rozhodli založiť tradíciu olympijského súťaženia žiakov michalovských škôl. Súťaž dostala názov Pionierska športová olympiáda mestských základných škôl. Hlavným organizátorom a realizátorom bola I. ZŠ, administratívnym spoluorganizátorom bol okresný dom pionierov a mládeže a neskôr jeho následník: centrum voľného času, neskôr Slovenská asociácia športu na školách.

Od začiatku bol termín určený tak, aby priamo súvisel s deťmi – 1. jún, Medzinárodný deň detí. Pri otváracom ceremoniáli, za zvuku olympijskej hymny, vítala čestných bežcov s olympijskou pochodňou futbalová plocha plná zoradených športovcov a rozhodcov a svah plný divákov.

V osemdesiatych rokoch patrili k športovej olympiáde aj sprievodné kultúrne vystúpenia škôl, a to v rámci osláv Medzinárodného dňa detí. Po slávnostnom otvorení olympiády odchádzala časť divákov i žiakov spolu s učiteľmi do blízkeho amfiteátra na Hrádku, kde sa so svojím kultúrnym programom predstavili jednotlivé školy, ale aj profesionálne či poloprofesionálne skupiny.

Športové zápolenia sa konali v areáli I. základnej školy. Súťažilo sa v atletike a v kolektívnych športoch – basketbale, volejbale a hádzanej. Zapojené boli pravidelne všetky školy a vo všetkých športoch a najväčšie súperenie sa zvyčajne odohrávalo medzi tromi školami: I. ZŠ, IV. ZŠ a VI. ZŠ. Aby rivalita neprerástla do nezdravých rozmerov, pristúpilo sa v deväťdesiatych rokoch, okrem klasického vyhodnocovania a určenia poradia škôl, k odmeňovaniu všetkých škôl rovnakými vecnými cenami (doplnenie inventáru kabinetov TV).

V roku 2009 vedenie mesta rozhodlo o organizačnom presune MŠO na IV. ZŠ, kde bola vybudovaná nová tartanová atletická dráha. Súťaže v kolektívnych športoch sa hrali v telocvičniach základných škôl a v športových halách a táto tradícia pretrváva dodnes.

Na 40. ročníku mestskej športovej olympiády v Michalovciach nechýbal ani stánok SOŠV.
Na 40. ročníku mestskej športovej olympiády v Michalovciach nechýbal ani stánok SOŠV.
Foto
NOVINY ZEMPLÍNA/PETER BRENDZA

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque