Šport a olympizmus
Bratislava
10 min. čítania

Dominantná pozornosť regionálnych olympijských klubov sa sústredí na aktivity k OH v Paríži

Profile picture for user soucek
Ľubomír
Souček
Spoločná fotografia po valnom zhromaždení Združenia olympijských klubov SR.
Foto
Ivana Motolíková/SOŠV

Blížiace sa Hry XXXIII. olympiády v Paríži sa prejavujú nielen v rozmanitých aktivitách Slovenského olympijského výboru (SOŠV), ale aj regionálnych olympijských klubov (OK), ktorých máme na Slovensku 25. Počas vyhlasovania výsledkov nedeľňajšieho TIPOS Národného behu Devín – Bratislava na Hviezdoslavovom námestí v metropole Slovenska si zástupcovia všetkých klubov (až na dve výnimky) symbolicky prevzali oheň, pod ktorého žiarou budú vo svojich regiónoch v ďalších týždňoch realizovať aktivity k OH v Paríži.

Jednotlivé olympijské kluby sú samostatné právne subjekty, ale celoslovensky ich činnosť zastrešuje a koordinuje Združenie olympijských klubov (ZOK) SR, ktoré je organizačnou zložkou SOŠV. Preto bolo logické, že cez víkend sa spojili dve udalosti s účasťou zástupcov klubov. Na sobotňajšie valné zhromaždenie (VZ) ZOK SR v bratislavskom hoteli Nivy nadviazal v nedeľu symbolický štart štafety k OH v Parížu, ktorej SOŠV dal názov „Naše farby, naše srdcia“.

Zástupcovia olympijských klubov s pochodňami, ktorými si symbolicky prevzali oheň, pod ktorého žiarou budú pred Oh V Paríži organizovať podujatia vo svojich regiónoch.
Zástupcovia olympijských klubov s pochodňami, ktorými si symbolicky prevzali oheň, pod ktorého žiarou budú pred Oh V Paríži organizovať podujatia vo svojich regiónoch.
Foto
Ľubomír Souček, SOŠV

Odovzdanie vyznamenaní SOŠV laureátom z olympijských klubov

V prvej časti VZ ZOK SR sa uskutočnilo odovzdanie vyznamenaní SOŠV pre laureátov, ktorých navrhovali olympijské kluby. Z rúk prezidenta SOŠV Antona Siekela a riaditeľky oddelenia olympizmu SOŠV Ivany Motolíkovej si prevzali vyznamenania tri osobnosti – Strieborný odznak SOŠV predseda OK Banská Bystrica Imrich Kováč a predseda OK Komárno Ján Štefánik, Bronzový odznak SOŠV Vladimír Černušák ml. z OK Bratislava. Za ďalších neprítomných laureátov prevzali vyznamenania zástupcovia ich regionálnych OK. Mená všetkých laureátov sme zverejnili už v piatkovom článku TU.

Ján Štefánik z OK Komárno aj Imrich Kováč z OK Banská Bystrica (na snímke vľavo) si z rúk prezidenta SOŠV Antona Siekela prevzali Strieborný odznak SOŠV a Vladimír Černušák ml. z OK Bratislava (na snímke vpravo) Bronzový odznak SOŠV.
Ján Štefánik z OK Komárno aj Imrich Kováč z OK Banská Bystrica (na snímke vľavo) si z rúk prezidenta SOŠV Antona Siekela prevzali Strieborný odznak SOŠV a Vladimír Černušák ml. z OK Bratislava (na snímke vpravo) Bronzový odznak SOŠV.
Foto
Ľubomír Souček, SOŠV

Výročné ocenenie SOŠV Olympijský klub roka za minulý rok získal OK Lučenec, ktorý nedávno oslávil 30. výročie svojho založenia (je to historicky siedmy najstarší regionálny olympijský klub). Jeho predseda a zároveň člen výkonného výboru ZOK SR Jaroslav Žingor si prevzal diplom pre klub. Samotné ocenenie si však prevezme až 24. mája na 66. valnom zhromaždení SOŠV, kde budú odovzdané všetky výročné ocenenia SOŠV za rok 2023. Diplomy k okrúhlym jubileám svojich klubov si prevzali predsedníčka OK Turiec Elena Šmidtová (15. výročie OK) a predseda OK Gemer Juraj Králik (10. výročie OK).

Ocenenia pre tri olympijské kluby k ich nedávnym okrúhlym jubileám prevzali predseda OK Lučenec Jaroslav Žingor (na fotografii vľavo s Antonom Siekelom), predsedníčka OK Turiec Elena Šmidtová a predseda OK Gemer Juraj Králik (na snímke vpravo spoločne s Ivanou Motolíkovou a Antonom Siekelom).
Ocenenia pre tri olympijské kluby k ich nedávnym okrúhlym jubileám prevzali predseda OK Lučenec Jaroslav Žingor (na fotografii vľavo s Antonom Siekelom), predsedníčka OK Turiec Elena Šmidtová a predseda OK Gemer Juraj Králik (na snímke vpravo spoločne s Ivanou Motolíkovou a Antonom Siekelom).
Foto
Igor Kováč a Ľubomír Souček, SOŠV

Viaceré kluby sa už spamätali z krízového pandemického obdobia

Predseda ZOK SR Vladimír Miller informoval, že v piatich kluboch v poslednom období došlo k personálnym zmenám v ich vedení. Týka sa to OK Bratislava (po kratšej prestávke sa na jeho čelo znovu vrátila Mária Mračnová), OK Žilina (novým predsedom je Marián Michalík), OK Nitra (nový predseda Miroslav Mlynek), OK Žitného ostrova (nový predseda Tibor Duducz) a najnovšie aj OK Trnava, kde sa novým predsedom má stať Peter Toman.

Predseda ZOK SR vo svojej správe ocenil, že zriadením skupiny Olympijské kluby na Facebooku sa výrazne zlepšila vzájomná informovanosť o aktivitách jednotlivých klubov.

Vyzdvihol, že niektoré kluby veľmi aktívne participovali na realizácii dlhodobého projektu SOŠV Olympijský odznak všestrannosti a že niektoré po ťažkom pandemickom období znovu obnovili projekt Vykročte za zdravím, zameraný na športovanie predovšetkým seniorov.

Vladimír Miller pripomenul, že minulý rok bol zrušený systém bodového hodnotenia klubov. Aktuálne dostáva každý OK od SOŠV na administratívne náklady príspevok po 500 eur. Ďalšie peniaze plus materiálnu podporu od SOŠV dostávajú kluby na svoje konkrétne projekty a aktivity.

Počas valného zhromaždenia ZOK SR si zástupcovia všetkých klubov (na rokovaní absentovali len zástupcovia OK Prešov a OK Žitného ostrova) prevzali rozmanitý materiál na svoje akcie (šnúrky, buttony, pexesá, pracovné listy, medaily, nálepky, či hru Twister).

Členovia klubov majú v čase otváracích hodín možnosť bezplatných návštev Slovenského olympijského a športového múzea na prízemí Domu športu na Olympijskom námestí v Bratislave. Päť olympijských klubov vlani využilo možnosť absolvovania týždňového liečebného pobytu v Kúpeľoch Dudince. Zástupcovia ďalších piatich OK budú mať rovnakú možnosť v októbri tohto roku.

Zástupcovia dovedna siedmich olympijských klubov prejavili záujem o návštevu OH v Paríži, kde si však väčšinu nákladov budú hradiť sami.

Momentka z rokovania VZ ZOK SR.
Momentka z rokovania VZ ZOK SR.
Foto
Ľubomír Souček, SOŠV

Siekel: Sieť regionálnych olympijských klubov predstavuje unikát

O olympijských klubov, ktoré na Slovensku začali vznikať v roku 1991, sa dlhodobo hovorí ako o predĺžených rukách olympijského výboru. Prezident SOŠV Anton Siekel vo svojom príhovore vyzdvihol ich činnosť, postavenú na dobrovoľníkoch. Konštatoval, že sieť 25 klubov v regiónoch predstavuje unikát, ktorý oceňujú aj iné národné olympijské výbory. Pre niektoré z nich je to aj inšpirácia.

Anton Siekel hovoril o novej realite, ktorú v tomto roku prinieslo zriadenie Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. V pôsobností rezortu školstva, ktorý od vzniku Slovenskej republiky dlhodobo zastrešoval štátnu starostlivosť o oblasť športu, zostal po novom len školský šport.

Prezident SOŠV uviedol, že pri rokovaniach s predstaviteľmi nového ministerstva zdôrazňuje, že pre SOŠV šport predstavuje veľmi bohatú a rozmanitú činnosť, ďaleko prekračujúcu prenosy zo športových súťaží, ktoré sa pravidelne objavujú na televíznych obrazovkách. Podhubie športu (vrátane pôsobenia olympijských klubov) by malo byť viac viditeľné zo strany verejnosti a štátu, ako aj požívať väčšiu úctu a vážnosť.

Aktivity zamerané k OH v Paríži vyvrcholia na Olympijskom festivale

Riaditeľka oddelenia olympizmu SOŠV Ivana Motolíková následne obsiahlo prezentovala činnosť SOŠV v oblasti rozvoja olympijských aktivít. Práve do tejto činnosti sa zapájajú regionálne olympijské kluby.

V tomto roku sú pochopiteľne dominantné aktivity s väzbou na olympijské hry v Paríži. Štafeta SOŠV s názvom „Naše farby, naše srdcia“ na Slovensku symbolicky zastrešuje všetky aktivity k najväčšej udalosti roka.

Na rozdiel od minulosti štafeta, ktorej ambasádormi sú olympijskí víťazi Elena Kaliská Matej Tóth, nebude mať klasický „štafetový“ priebeh s nesením pochodne. Jednotlivé podujatia v regiónoch majú rozšíriť posolstvo hier v Paríži do celej krajiny.

Všetky aktivity odštartujú 17. apríla, keď sa spustí odpočítavanie posledných 100 dní do otvorenia OH. Jednotlivé kluby, ale aj školy a ďalšie subjekty, môžu informovať o svojich podujatiach verejnosť prostredníctvom kolónky „Štafeta“ na hlavnej stránke webu olympic.sk (pod označením Leto plné športu).

„Záujem o naše olympijské pochodne je obrovský. Poskytli sme ich všetkým olympijským klubom, ale záujem o pochodne prejavili aj partneri SOŠV, mesto Bratislava, či mestská časť Nové Mesto,“ uviedla Ivana Motolíková.

Práve v uvedenej mestskej časti, kde je aj Dom športu a sídlo SOŠV, všetky aktivity vyvrcholia Olympijským festivalom. Otvoria ho 25. júla na Kuchajde. Priestor pri známom bratislavskom jazere sa na 18 dní stane centrom rôznorodých športových, ale aj kultúrnych, zábavných či vzdelávacích aktivít. Má sa tam preniesť kus olympijskej atmosféry z Paríža. Organizátori Olympijského festivalu predpokladajú, že na Kuchajdu v čase OH zavíta vyše 50-tisíc ľudí.

Momentka z rokovania VZ ZOK SR.
Momentka z rokovania VZ ZOK SR.
Foto
Ľubomír Souček, SOŠV

Výtvarná i literárna súťaž k OH v Paríži, aj videopozdravy a ekoolympiáda

Ivana Motolíková ďalej prezentovala súťaže, ktoré SOŠV vypísal pre školy. Pri ich realizácii bude cenná pomoc regionálnych olympijských klubov.

V rámci výtvarnej súťaže „Paríž 2024 – OH mojimi očami“, budú žiaci materských i základných škôl a študenti stredných škôl maľovať obrázky, z ktorých vybrané ozdobia priestory slovenskej výpravy v parížskej olympijskej dedine.

Účastníci literárnej súťaže „Paríž 2024 – olympijské pohľadnice“ budú na školách vyhotovovať vizuálnu podobu pohľadníc a písať odkazy pre našich olympionikov. Na rozdiel od škôl olympijské kluby dostanú dovedna 15-tisíc predtlačených pohľadníc s fotografiami našich aktuálnych olympionikov.

Novinkou sú „Videopozdravy olympionikom“, ktoré môže na SOŠV zasielať verejnosť. Naši olympionici si budú môcť tieto videopozdravy pozrieť v dedine, ale SOŠV ich bude premietať na Olympijskom festivale v Bratislave a v Slovenskom dome v Paríži.

V priebehu júna bude dva týždne prebiehať 3. ročník online vedomostnej súťaže „Ekoolympiáda“ pre základné i stredné školy.

Olympijský deň: v rámci jeho osláv aj celoslovenské finále OLOV

Už do roku 1987 sa športovými a pohybovými aktivitami celosvetovo oslavuje Olympijský deň (OD). Týmto dňom je 23. jún, čo je deň, keď bol v roku 1894 v Paríži založený Medzinárodný olympijský výbor a bolo aj prijaté rozhodnutie o obnovení antických Olympijských hier v novoveku.

Oslavy OD sa koncentrujú nielen do tohto jedného dňa, ale zahŕňajú obdobie týždňa, či až mesiaca. Napríklad OK Kysuce si pripomenie 130. výročiu ustanovenia MOV bohatým až päťdňovým programom.

Ivana Motolíková informovala, že akcie v rámci Olympijského dňa 2024 sa budú na Slovensku realizovať v priebehu celého júna. V rámci hlavného Olympijského dňa sa uskutoční celoslovenské finále Olympijského odznaku všestrannosti (OLOV). To je plánované na 20. a 21. júna v X-bionic sphere v Šamoríne a na bratislavskej Kuchajde.

Riaditeľka oddelenia olympizmu SOŠV konštatovala, že za štyri roky sa projekt OLOV veľmi rozrástol. Zahŕňa už nielen súťaženie šiestakov, ale všetkých žiakov 2. stupňa ZŠ, pričom za štyri roky sa počet účastníkov zmnohonásobil.

Kluby chcú, aby SOŠV oslovil samosprávy

Z ďalšieho obsahu sobotňajšieho rokovania VZ ZOK SR ešte hodno zmieniť niektoré diskusné príspevky. Prezident Slovenskej asociácie olympionikov (SAO) Martin Bendík prezentoval zástupcom olympijských klubov aktivity SAO, ktorej činnosť sa po jeho nástupe oživila a ponúkol im spoluprácu. Zároveň ich vyzval, aby asociácii poskytli kontaktné údaje olympionikov zo svojich regiónov. SAO totiž chce spracovať kompletnú databázu olympionikov zo Slovenska.

Riaditeľ mediálnej komunikácie SOŠV Ľubomír Souček informoval o výrazných zmenách, ktoré nastali v súvislosti s udeľovaním výročných ocenení SOŠV. Upriamil pozornosť zástupcov OK na projekt Virtuálnej siene olympionikov zo Slovenska, ktorá je dostupná na www.olympic.sk. V rámci tohto projektu boli spracované videoprofily všetkých olympijských medailistov zo Slovenska počnúc uhorskou érou. Tento materiál môžu kluby využiť pri šírení povedomia o veľkých športových osobnostiach zo svojich regiónov.

Predseda OK Nové Zámky Peter Rácek, ktorý pôsobí aj v sociálnej oblasti, informoval, že viacero detských domovov má záujem organizovať Olympijský deň. Vyzval preto kluby, aby takýmto zariadeniam v mieste ich pôsobnosti pomohli.

Predsedníčka OK Michalovce Radmila Hajduková v záujme dobrej spolupráce olympijských klubov s predstaviteľmi samospráv (v mestách, kde sídlia, ale aj v príslušnej župe) požiadala, aby vedenie SOŠV adresovalo príslušným samosprávam list s oficiálnou informáciou o pôsobení príslušného OK aj s prosbou o spoluprácu a podporu klubových aktivít. Tento návrh sa stretol s pozitívnou odozvou.

p24
Doprajte si výnimočný zážitok, do predaja idú ďalšie lístky na OH 2024

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV