Šport a olympizmus
4 min. čítania

Olympijský odznak všestrannosti po novom už pre väčší okruh žiakov

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth

Už nielen žiaci vo veku 11 a 12 rokov, ale celého druhého stupňa základných škôl a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií sa môžu zapojiť do projektu Olympijského odznaku všestrannosti (OLOV). Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR chcú aj týmto projektom za pomoci učiteľov telesnej výchovy podporiť všestranný pohybový rozvoj žiakov.

Cieľom projektu Olympijský odznak všestrannosti, ktorý je súčasťou systému školských športových súťaží pod hlavičkou Školský šport a jeho hlavným partnerom je ALLIANZ, je zároveň aktivácia detí k pravidelnému športovaniu, motivácia rozvíjať všetky pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie, identifikácia talentovaných žiakov smerom k ich prípadnej ďalšej športovej výkonnostnej úrovni vo vybranom športe a tiež podpora súťaživosti.

VIAC O OLOV

Rozšírenie projektu OLOV

Odznak všestrannosti
Foto
SOŠV/SAMUEL GALICA

OLOV si už v jednotlivých školách našiel svoje miesto. V minulom školskom roku sa do projektu zapojilo 6015 žiakov vo veku 11 a 12 rokov (3066 chlapcov a 2949 dievčat) z 236 škôl. Podmienky na udelenie niektorého z troch stupňov odznaku splnilo 1428 žiakov, zlatý si vybojovalo 159 mladých športovcov. Najlepší zo školských kôl sa predstavili na krajských kolách, odkiaľ postupovali víťazi na celoštátne finále do Šamorína. 

„V školskom roku 2021/22 sme napriek protipandemickým opatreniam počas jesene 2021 zaznamenali skoro dvojnásobný počet zapojených žiakov v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom. Tento rok rozširujeme projekt na žiakov navštevujúcich šiesty až deviaty ročník základných škôl a prvé štyri ročníky osemročných gymnázií. Predpokladáme, že počet zapojených účastníkov sa minimálne zdvojnásobí,“ povedal koordinátor OLOV za SOŠV Milan Špánik. 

Rozšírenie na väčší počet žiakov je jedinou novinkou v tomto školskom roku. Testovacie batérie i systém projektu zostávajú rovnaké.

REGISTRÁCIA DO OLOV

Testovacie disciplíny a systém OLOV

260422OLOV_Piešťany_56.jpg

V školských kolách sa žiaci otestujú a budú súťažiť pod dozorom svojich učiteľov telesnej a športovej výchovy v nasledovných disciplínach: skok do diaľky z miesta znožmo, ľah – sed za 30 sekúnd, vytrvalostný člnkový beh, hod 2 kg plnou loptou vpred (medicinbalom), výdrž v zhybe nadhmatom, člnkový beh 10x5m.

Každý žiak získa certifikát, na základe ktorého si bude vedieť vyhodnotiť svoju športovú výkonnosť a porovnať sa so svojimi rovesníkmi. Každému výkonu žiaka v každej z vyššie uvedených disciplín projektu sa prideľuje bodové ohodnotenie podľa tabuliek. Tabuľky sú odlišné v závislosti od pohlavia a roku narodenia.

Podmienkou, aby žiaci získali certifikáty, je registrácia školy do systému OLOV. Konkrétny učiteľ po registrácii dostane odkaz na nahrávanie výsledkov testovania žiakov, ktoré sa koná v období od 12. septembra do 18. novembra 2022. Výsledky je možné nahrať do 20. novembra 2022. 

Do konca januára 2023 zašle SOŠV zapojeným školám certifikáty pre žiakov i odznaky pre tých, ktorí dosiahnu požadovanú úroveň. Počas jari 2023 sa uskutočnia aj krajské kolá a v závere školského roka projekt vyvrcholí celoslovenským finále. 

Žiaci i učitelia môžu o zážitkoch z testovania či o svojich výkonoch hovoriť a zdieľať aj na sociálnych sieťach. Príspevky stačí označiť hashtagom #OLYMPIJSKÝODZNAKVŠESTRANNOSTI.

Viac informácií a kontakt: [email protected]

Budúce vízie 

Po skúsenostiach z predošlých ročníkov je ďalšou víziou v rámci projektu OLOV porovnanie slovenských žiakov s okolitými krajinami. Do úvahy pripadá napríklad organizácia československého finále v spolupráci s Českou republikou. Alternatívou je organizácia finálového kola s krajinami V4, ktoré taktiež testujú niektoré športové disciplíny z EUROFIT batérie, ktoré sú tiež súčasťou batérie OLOV.

„Prínosom môže byť získanie celkového obrazu o pohybových schopnostiach detí v rôznych vekových kategóriách medzi krajinami a zároveň porovnanie výsledkov z jednotlivých ročníkov a zistenie, či populácia detí sa počas rokov v jednotlivých disciplínach zlepšuje alebo zhoršuje. Do úvahy pripadá aj rozvoj metodiky pre všetky vekové kategórie z pohľadu možnosti porovnávania sa rôznych vekových skupín (otec-syn, matka-dcéra, vnuk-starý otec),“ hovorí o ďalších plánoch Milan Špánik.

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque