Údaje o škole na ktorej pôsobíte

je jedinečný identifikátor v rámci RIS (rezortný informačný systém MŠVVaŠ) CR (centrálny register).

  • Identifikačné číslo, ktoré ma pridelený každý učiteľ/škola
  • Učiteľ ho zistí od vedenia školy
  • Bližšie informácie o EDUID

Kontaktné informácie učiteľa

je jedinečný identifikátor v rámci RIS (rezortný informačný systém MŠVVaŠ) CR (centrálny register).

  • Identifikačné číslo, ktoré ma pridelený každý učiteľ/škola
  • Učiteľ ho zistí od vedenia školy
  • Bližšie informácie o EDUID
Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Dievča
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri