Šport a olympizmus
Bratislava
4 min. čítania

Kolégium KFP SOŠV schválilo ocenenia Klubu fair play SOŠV za rok 2020 a v rámci projektu Šport je šanca vybralo za víťaza OZ Košice Crows

Foto
SOŠV

Členovia kolégia Klubu fair play Slovenského olympijského a športového výboru (KFP SOŠV) vo štvrtok schválili udelenie ocenení klubu za rok 2020. V troch kategóriách rozhodli o udelení spolu troch Cien KFP SOŠV a ôsmich Diplomov KFP SOŠV. Laureáti vzišli dovedna z 26 návrhov z rôznych subjektov. Ceny KFP SOŠV dostanú - za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play bývalý dlhoročný mládežnícky hokejový tréner a funkcionár Jozef Nemec, za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play paralympijská víťazka v športovej streľbe Veronika Vadovičová a za príkladný čin v duchu fair play stolný tenista Ján Vaniak.

Ocenenia Klubu fair play SOŠV pôvodne mali byť laureátom slávnostne odovzdané už v novembri, ale vzhľadom na aktuálnu koronakrízu sa slávnosť presunie na zatiaľ neurčený termín v budúcom roku.

Na udelenie najvyššieho ocenenia fair play – Ceny Jána Popluhára – kolégium klubu navrhlo motocyklistu Štefana Svitka. Vzhľadom na to, že v tomto prípade ide o výročné ocenenie SOŠV, však právomoc schváliť udelenie Ceny Jána Popluhára prislúcha výkonnému výboru SOŠV.

Členovia kolégia KFP SOŠV zároveň vyhodnotili projekt klubu „Šport je šanca“, ktorého zámerom a cieľom je pomocou športovcov alebo prostredníctvom športových aktivít zvýšiť zapájanie znevýhodnených skupín do športového hnutia, podporovať vzájomnú solidaritu medzi rôznymi skupinami spoločnosti, bojovať proti dopingu i proti všetkým druhom násilia, neznášanlivosti a diskriminácie, podporovať sociálne začlenenie a rovnakých príležitostí v športe aj prispievať k podpore ochrany a obnovy životného prostredia.

Na SOŠV bolo zaslaných 7 projektov, z ktorých členovia kolégia klubu vybrali ako najlepší dlhodobo udržateľný projekt integrácie sociálne znevýhodnených detí do spoločnosti formou športu z občianskeho združenia Košice Crows. Občianske združenie dostane od SOŠV športový materiál v hodnote 1 000 eur.

Ocenenia Klubu fair play SOŠV za rok 2020

Za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play

Cena KFP SOŠV: Jozef Nemec (ľadový hokej)

Diplom KFP SOŠV: Ján Solivajs (beh na lyžiach), Igor Zelenay (tenis), Juraj Štefák (stolný tenis - paralympijské hnutie)                                                                                       

Za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play

Cena KFP SOŠV: Veronika Vadovičová (para-športová streľba)

Diplom KFP SOŠV: Marcel Nemec (atletika)

Za príkladný čin v duchu fair play

Cena KFP SOŠV: Ján Vaniak (stolný tenis)

Diplom KFP SOŠV: Žiga Pavlin, Rudolf Huna, Marek Slovák, Miroslav Preisinger (všetci ľadový hokej)

                                         

Ocenenie v rámci projektu Šport je šanca

Občianske združenie Košice Crows

OZ Košice Crows sa od roku 2017 venuje rozvoju športu ako hádzanársky klub. Jeho hlavným cieľom je aktívna spolupráca s centrami pre deti a rodiny (CDR). OZ momentálne aktívne spolupracuje so všetkými detskými domovmi z regiónu, čo predstavuje okolo 170 detí. Vzhľadom na to, že OZ Košice Crows má v správe najväčšiu multifunkčnú halu (Hádzanárska hala Slavomíra Šipoša v Košiciach), pre deti z centier pre deti a rodiny vytvorilo dlhodobý športový plán s celoročnými pravidelnými tréningami. Nadstavbu projektu predstavuje integrácia detí zo štandardných rodín s deťmi z CDZ, ktoré sa vďaka tomu budú môcť efektívne začleňovať do spoločnosti ako rovnocenné. Finálnym cieľom tejto snahy je čo najskôr prihlásiť deti do riadnych líg príslušných športových zväzov, a tým im zabezpečiť pravidelné výjazdy na zápasy, turnaje a športové podujatia s účasťou detí zo štandardných rodín, teda poskytnúť deťom z CDZ rovnocennú možnosť športovať.

Projekt
Juniorský olympijský tím 2024
Doprajte si výnimočný zážitok, do predaja idú ďalšie lístky na OH 2024

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV