O projekte Fair play v praxi

Projekt pre deti a mládež s cieľom bojovať proti intolerancii, nepochopeniu a diskriminácii voči „tým druhým“. Vyhlasovanie súťaže fair play na rôznych mládežníckych podujatiach. Postupné zavedenie Zelenej karty, ktorá je opakom známych žltých a červených kariet. Besedy za účasti nositeľov cien fair play, ktorých hodnotový systém a postoje sú príkladné. Udeľovanie cien fair play tým, ktorí sa v športe, ale aj v bežnom živote riadia základnými pravidlami čestnosti. Vo väčšej miere zapojiť bývalé a/alebo súčasné významné športové osobnosti v SR do spoločenského a športového života, aby svojím príkladom inšpirovali a motivovali iných v záujme dosiahnutia pozitívnych zmien v spoločnosti.
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri