Šport a olympizmus
3 min. čítania

Medzinárodné fórum na posilnenie postavenia žien v slovenskom športe

Monika Šišková

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV), komisia ženy a šport spoločne s Českým olympijským výborom (ČOV) a jeho komisiou rovných príležitostí organizuje v dňoch 20. -21. septembra 2021 v Bratislave medzinárodné fórum na tému posilnenia postavenia žien a zabezpečenia rodovej rovnosti v slovenskom športe.

Seminár je príležitosťou pre všetky ženy, ktoré pracujú v medzinárodných štruktúrach, národných športových federáciách a odborných komisiách a majú ambície zvyšovať svoju kvalifikáciu, získať nové poznatky a kompetencie v oblasti vedenia a komunikačných zručností. Účasť mužov, ktorých téma zaujíma a chcú sa jej aktívne venovať, je viac ako vítaná.

Naším cieľom je budovať povedomie o problematike rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien v športe na Slovensku. Vytvoriť skupinu kompetentných žien, ktoré svojimi skúsenosťami a odbornými znalosťami budú nápomocné pre mladé, začínajúce ženy s ambíciou pracovať na sebe, odborne rásť a zvyšovať svoje postavenie a vplyv.

Dvojdňový program je plne v súlade s plánom práce komisie ženy a šport SOŠV a nadväzuje na aktuálne úlohy vyplývajúce z Agendy 2020 Medzinárodného olympijského výboru, ale aj pripravovanej Stratégie udržateľnosti SOŠV v tejto oblasti.

Školiteľkou je Gabriela Mueller Mendoza, ktorá sa venuje problematike vedenia a komunikácie v procese posilňovania postavenia žien v športe a podobné fóra organizuje pre národné a medzinárodné  športové federácie ako aj pre Medzinárodný olympijský výbor.

Kapacita účastníkov je 20 pre každú organizáciu (Slovenský olympijský a športový výbor a Český olympijský výbor).

Nomináciu na účasť zasiela národná športová federácia vyplnením registračného formulára do 15. augusta 2021. Výber účastníčok bude prebiehať následne. O výsledku budú organizácie informované do 20. augusta 2021.

Čo od účastníkov, účastníčok očakávame:

  • Znalosť anglického jazyka, v ktorom bude fórum vedené
  • Aktívna práca v národnej športovej organizácii, záujem o problematiku rodovej rovnosti a aktívna práca na jej zabezpečovaní
  • Spolupráca s komisiou ženy a šport SOŠV na plnení jej úloh a cieľov v športovom hnutí
  • Spolupráca v mentoringovom programe pre mladé ženy v slovenskom športe
  • Zapájanie sa do medzinárodných projektov s témami, ktoré sú náplňou práce komisie ženy a šport

Registračný formulár

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque