Šport a olympizmus
3 min. čítania

Výzva na zapojenie sa do projektu NewMiracle – praktické tréningy športového manažmentu pre ženy

Ženy pracujúce v športovom prostredí dostávajú možnosť stať sa účastníčkami bezplatného vzdelávacieho programu NewMIRACLE. Podpora rodovej rovnosti, vodcovstva, väčšej angažovanosti v rozhodovacích procesoch a rozvoj sebadôvery patria medzi hlavné ciele projektu, ktorý je financovaný z programu Erasmus+ Sport. Slovenský olympijský a športový výbor ako jeden z realizátorov NewMIRACLE spúšťa pre záujemkyne registračný proces.

Registrácia na školenia programu NewMIRACLE je možná cez tento formulár do 14. novembra 2022, o výsledkoch výberu budú záujemkyne informované do 16. novembra. Účasť na školení je bezplatná, náklady na ubytovanie a cestu na školenie hradí vysielajúca organizácia. Každá účastníčka školenia získa certifikát.

Tréningový program NewMIRACLE vznikol prepojením súčasných akademických poznatkov športového manažmentu s praktickými skúsenosťami odborníkov pôsobiacich v tomto sektore. Hlavným cieľom je posilniť postavenie žien v riadiacich pozíciách v športových organizáciách prostredníctvom praktického kurzu športového manažmentu, ktorý by im ukázal, ako strategicky môžu využiť svoje silné stránky a schopnosti a zároveň si osvojiť súťaživé myslenie, ako aj získať väčšiu sebadôveru. Účastníčky si upevnia pracovné zručnosti a získajú cenné skúsenosti.

VIAC O PROGRAME NEWMIRACLE

Súčasťou sú praktické školenia v online prostredí i na Slovensku a medzinárodné workshopy v Taliansku, Lotyšsku či na Slovensku.

Počas tréningového programu bude mať každá účastníčka prideleného mentora, ktorý sa podelí o svoje osobné skúsenosti a pomôže účastníčke sledovať cielenejšiu cestu rozvoja počas školenia.

Tréningový program pozostáva z troch častí:

 1. Individuálne vzdelávanie – na platforme NewMiracle podľa 6-modulového programu vyvinutého Univerzitou Foro Italico;
 2. Národné tréningy - celkovo sa budú realizovať štyri dvojdňové praktické školenia. Predpokladané témy:
  1. Vodcovské a rodové stereotypy (predpoklad: december 2022 – január 2023);
  2. Riadenie zmien (predpoklad: marec 2023);
  3. Projektový manažment (predpoklad: júl 2023);
  4. Komunikácia a budovanie značky (predpoklad: november 2023).
 3. Medzinárodný workshop – tri dvojdňové praktické workshopy, ktoré reagujú na národný vzdelávací program. Workshopy sa budú konať v Taliansku, na Slovensku a v Lotyšsku. Predpokladané témy:
   1. Sebarozvoj - manažment: Rozvoj vodcovstva, nástroje na to (predpoklad: január 2023);
   2. Sebaprijatie – obraznosť a reprezentácia (predpoklad: máj 2023) ;
   3. Manažment – ​​ľudské zdroje a komunikácia (predpoklad: september 2023).

Vzhľadom na obmedzený počet miest sa uskutoční výber účastníčok. Hodnotiaca komisia sa bude pri výbere riadiť týmito hlavnými kritériami:

 • Správne vyplnený participant form ("Become a part", "As a participant" part);
 • Predstavenie a motivácia k účasti;
 • Prax v športovej organizácii minimálne 2 roky;
 • B1 (stredne pokročilá) úroveň anglického jazyka;
 • Možnosť zúčastniť sa celého programu, t. j. štyroch dvojdňových národných školení a jedného z troch medzinárodných workshopov.

Prípadné ďalšie otázky adresujte na e-mailovú adresu: [email protected].

Erasmus+
p24
Doprajte si výnimočný zážitok, do predaja idú ďalšie lístky na OH 2024

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV