Šport a olympizmus
2 min. čítania

Olympijský deň oslávili aj v ZŠ s MŠ v Križovanoch nad Dudváhom

Dagmar Banáková

Dňa 1. júna 2021 sa v areáli ZŠ s MŠ v Križovanoch nad Dudváhom uskutočnila oslava dňa detí, ktorá bola zároveň súčasťou osláv Olympijského dňa.

Deťom z MŠ pani učiteľky pripravili pestrý program. Popri rôznych športových súťažiach mali za úlohu nájsť princezné – Kvetanku, Večernicu a Elzu, tie im dali indíciu a spolu hľadali stratený poklad.

Žiakom prvého stupňa ZŠ pani učiteľky pripravili zábavné športové súťaže, kde si mohli preveriť svoj postreh, svoju obratnosť, rýchlosť a šikovnosť. Na úvod ich rozveselil Šašo Slížo, ktorý potom zavítal aj medzi škôlkarov.

Program druhého stupňa pripravili učitelia spolu so žiakmi deviateho ročníka. Žiaci súťažili v športových olympijských  disciplínach (beh, štafeta, skok do diaľky, futbal ...) a pre zábavu im deviataci vymysleli aj netradičné disciplíny - skákanie v mechu, chodenie so zviazanými nohami, prehadzovanie pneumatiky, beh s pinpongovou loptičkou na lyžičke, preliezanie kruhu. A aby si od toľkého športovania žiaci aj oddýchli, mohli sa zabaviť aj na disciplínach ako spájanie prísloví, vešanie mokrej bielizne, preberanie fazule z piesku a vo vojenskom bunkri z vedra s blatom lovili malé predmety.

Všetci súťažiaci boli odmenení sladkým prekvapením, ktoré zaobstarala Rada rodičov pri ZŠ s MŠ. Každý si mohol pochutnať na cukrovej vate od pána Ľuboša Martinkoviča. Každé dieťa dostalo lístok na zmrzlinu zdarma v tunajšej zmrzlinárni. Rada rodičov takisto zabezpečila aj pitný režim detí.

Súťažiacim druhého stupňa Rada rodičov prispela aj na nákup medailí a putovných pohárov.

Keďže do tohto výnimočného dňa sme zahrnuli aj viaceré olympijské disciplíny, poctil nás návštevou aj pán Ján Godál, zástupca Trnavského olympijského klubu, ktorý tiež súťažiacim odovzdal mnoho cien od Slovenského olympijského a športového výboru: tričká, upomienkové predmety, pexesá, pracovné zošity s tematikou olympiády, malé a veľké zošity na písanie, fotografie slovenských olympionikov, nálepky. Odmenili sme nimi najlepších jednotlivcov, čím sme chceli podporiť športovanie mladých v súčasnom neľahkom období.

p24
Doprajte si výnimočný zážitok, do predaja idú ďalšie lístky na OH 2024

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia