Šport a olympizmus
2 min. čítania

Rodičia sa boja straty pohybových a záujmových aktivít pre deti

Foto
TASR/DANO VESELSKÝ

Rovnako ako o vzdelanie sa rodičia boja aj straty pohybových a záujmových aktivít pre deti a súvisiacej socializácie. Rodičom nezáleží len na samotnom vzdelávaní, ale aj na vedľajších aspektoch školskej dochádzky, ako sú socializácia, pohyb či samotný pocit slobody.

Veľký dôraz kladú rodičia na záujmové aktivity svojich detí, ako sú napríklad šport, umenie, rozvoj zručností a všetko to, čo deti robia mimo vyučovania na základe svojho rozhodnutia, preferencií a talentu. „Obavy vyplývajúce zo zavretých škôl sú rovnako intenzívne ako obavy z obmedzenia krúžkov a aktivít v športových kluboch,“ uvádza OZ Rodičia.sk.

Z prieskumu občianskeho združenia a agentúry 2muse na vzorke 1001 respondentov, z toho 365 rodín s deťmi do 18 rokov, vyplýva, že vyššiu mieru obáv má v tejto téme vyše 40 percent rodičov. Viac ako pätina rodičov sa veľmi obáva, čo potvrdzuje ich veľmi negatívnu skúsenosť z predošlých období izolácie. Občianske združenie uviedlo, že tieto poznatky sú v zhode s výstupmi z ich prieskumu z júna, keď rodičia aj verejnosť zhodne potvrdili negatívny dosah obmedzenia socializácie, pohybových a iných záujmových aktivít na psychické a fyzické zdravie detí a mládeže.

Školský prospech detí je pre rodičov v tomto kontexte menej významný. „Šport, umenie a iné mimoškolské aktivity detí a mládeže musia mať rovnakú prioritu ako samotné vzdelávanie. Ak nám záleží na budúcnosti našich detí nielen z pohľadu vzdelania, ale aj ich zdravia, potom ihriská a športoviská, základné umelecké školy musia zostať dostupné pre všetky deti, ktoré nejavia príznaky ochorenia,“ uviedol výkonný riaditeľ občianskeho združenia Rodičia.sk Matej Stuška.

PRIESKUM NÁZOROV POPULÁCIE A RODÍN S DEŤMI

Posledný školský rok spojený s pandémiou odhalil dlhodobý trend zhoršujúceho sa fyzického a duševného zdravia detí a mládeže, sprevádzaný nárastom obezity, dramatickým poklesom ich pohybových schopností a zvýšeným výskytom duševných porúch a problémov vyžadujúcich odbornú pomoc. Takmer dve desiatky organizácií počas leta tvrdili, že pohyb a šport patria k deťom a do škôl.

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque