Športové aktuality
4 min. čítania

Prvé školy už oslávili tento rok Olympijský deň

Jedným z vrcholov olympijských aktivít Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) sú každý rok oslavy Olympijského dňa. Podobne je tomu aj tento rok. Materské, základné aj stredné školy boli opäť oslovené a vyzvané, aby sa zapojili do osláv vzniku moderného olympijského hnutia a zorganizovali pri tejto príležitosti svoje vlastné aktivity a podujatia.

S potešením konštatujeme, že registrácia podujatí škôl prebieha v plnom prúde a doteraz je registrovaných bezmála 300 škôl.

VIAC O OLYMPIJSKOM DNI

Olympijský deň v MŠ Jarná Žilina

Do aktivít v rámci Olympijského dňa sa zapojili aj deti z materskej školy na Jarnej ulici v Žiline. Vedenie materskej školy pre nich pripravilo Olympijský deň.

Program Olympijského dňa i jeho atmosféru deti a kolektív MŠ na Jarnej v Žiline priblížili v liste, ktorý poslali na oddelenie olympizmu SOŠV.

„Predchádzajúce dni boli v duchu olympijských disciplín, s deťmi sme sa rozprávali o OH, symboloch a o tradíciách OH. Prezerali sme si knihy o OH a o ZOH, rozprávali sme o jednotlivých športoch. Deti si samé kreslili a konštruovali olympijské  kruhy z rôznych materiálov aj stavebníc.

Na Olympijský deň sme pripravili rôzne stanovištia, kde si mali deti možnosť vyskúšať rôzne športové disciplíny: chôdza, beh, poskoky, hod na cieľ, kotúľanie lopty na kolky, výskoky s dosahovaním zavesených zvončekov, kopanie futbalovou loptou do bránky, chôdza po kladine a po lane, slalom pomedzi hracie klobúčiky.

Náročnosť úloh v športových disciplínach sme prispôsobili veku detí, pretože v našej materskej škole máme 150 detí vo veku od 3 do 5 rokov a 67 predškolákov vo veku od 6 rokov. Náročnosť disciplín všetky deti zvládli na výbornú, nakoľko s deťmi denne a pravidelne cvičíme. Najmä predškoláci, každý piatok majú aktívnu pohybovú prípravku pod vedením profesionálneho trénera. Na pohybovej príprave si rozvíjajú svoje pohybové schopnosti a zručnosti. Pohybový program pre predškolákov sa realizuje celoročne vonku aj v telocvični, podľa počasia a ročného obdobia.

Náš Olympijský deň sme začali olympijskou hymnou a s olympijskou vlajkou. Olympijský oheň niesli na začiatku sprievodu dve deti. Po začatí Olympijského dňa sa deti spoločne rozcvičili pri hudobno-pohybovej rozcvičke s piesňou: „Hlava, ramená, kolená, palce....“ Všetkých 10 stanovíšť pre deti bolo od skorého rána pripravených na školskom dvore v areáli materskej školy. Skupiny-triedy detí sa postupne vymieňali na všetkých stanovištiach. Na každom stanovišti bola jedna pani učiteľka, ktorá deťom slovne i názorne vysvetlila, ako budú športovú disciplínu realizovať. Druhá pani učiteľka bola koordinátorkou skupiny a sprevádzala skupinu/triedu detí na stanovištiach. Naše prevádzkové zamestnankyne organizačne zabezpečovali plynulosť priebehu Olympijského dňa.

Po splnení všetkých olympijských disciplín na stanovištiach nasledovalo spoločné ukončenie a vyhodnotenie Olympijského dňa opäť s hudobno-pohybovou hrou pri olympijskej vlajke: „Hlava, ramená, palce,..“. Pán tréner rozdal všetkým triedam olympijské medaily. Záver Olympijského dňa sme ukončili s pochodňou olympijského ohňa okolo všetkých zúčastnených a víťazným „hurá“ sme spoločne ukončili náš vydarený Olympijský deň. Už teraz sa tešíme o rok na ďalší Olympijský deň plný športových disciplín a skvelej nálady.“

Olympijský deň v MŠ Lovce

Olympijský deň oslávili aj v Materskej škole v obci Lovce. Slávnosť bola zahájená olympijskou hymnou a následne prebehli súťaže v behu, štafetovom behu, člnkovom behu, hode loptičkami a šípkami, skokom z miesta či skákaní vo vreci.

Na záver stáli na stupni víťazov traja najúspešnejší zo všetkých disciplín. Ocenenie si nakoniec odniesli všetky deti, keďže na pamiatku dostali diplom a sladkú odmenu.

OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV