Šport a olympizmus
2 min. čítania

Zástupkyňa azerbajdžanského NOV navštívila partnerské školy OCEP

Profile picture for user igorkovac
Igor
Kováč

To, že jedným z prínosov Olympijského kultúrneho a vzdelávacieho programu (OCEP) nie je len to, čo sa odohráva v jeho priebehu, ale tiež po jeho skončení, dokázalo spontánne stretnutie, ktoré sa uskutočnilo dňa 29. apríla 2022 na Základnej škole Spojová 14 v Banskej Bystrici.

V týždni, kedy prebiehal seminár Chef de Mission európskych NOV v rámci blížiaceho sa XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 v Banskej Bystrici, využila čas zástupkyňa azerbajdžanského NOV Sakina Valijevová, aby navštívila partnerskú školu, ktorá spolupracuje v rámci programu OCEP so školou z Azerbajdžanu.

Vďaka iniciatíve a úsiliu pedagóga Pavla Polonca sa podarilo promptne pripraviť program krátkej návštevy. S. Valijevovú privítala na pôde školy riaditeľka Šárka Kováčová, aby následne v sprievode P. Polonca absolvovali prehliadku školy, počas ktorej navštívili niektoré triedy a telocvične počas vyučovania. Žiaci zapojení do programu OCEP si pre návštevu pripravili prezentáciu, ktorú použili aj pri komunikácii s azerbajdžanskou školou. V prezentácii priblížili tému geografia a odprezentovali Slovensko a okolie Banskej Bystrice.

Následne S. Valijevová odovzdala do rúk riaditeľky školy dar od azerbajdžanského NOV a ponúkla pomoc pri realizácii programu, v rámci ktorého by mali navštíviť Slovensko aj žiaci z azerbajdžanskej partnerskej školy. Riaditeľka Š. Kováčová vyjadrila nádej, že spolupráca medzi školami sa bude rozvíjať a pokračovať aj po skončení EYOF Banská Bystrica 2022.

Po skončení návštevy nabrala S. Valijevová v sprievode zástupcov SOŠV smer Piešťany, kde na miestnom Gymnáziu Pierra de Coubertin absolvovala tak isto krátku návštevu, keďže táto škola participovala už v rámci prvého ročníka OCEP pri príležitosti EYOF 2019 v Baku, kde spolupracovala práve so školou s Azerbajdžanu.

Tagy
p24

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV