OH
Japonsko
Športovec
Representing SR OH Sydney 2000 participant is celebrating 47 today.
Congratulations!
0
Športovec
Representing SR OH Sydney 2000 participant is celebrating 47 today.
Congratulations!
0
franek
Športovec
Representing ČSSR OH Moskva 1980 participant is celebrating 61 today.
Congratulations!
1B
0
bugar
Športovec
Representing ČSFR, ČSSR OH Moskva 1980, Soul 1988, Barcelona 1992 participant is celebrating 66 today.
Congratulations!
1S
0
bugar
Športovec
Representing ČSFR, ČSSR OH Moskva 1980, Soul 1988, Barcelona 1992 participant is celebrating 66 today.
Congratulations!
1S
0
Všetky projekty

Projekty

OVEP

Olympijská výchova

Jedinečný nástroj hodnotového vzdelávania, ktorý prostredníctvom kontextu olympijských športov a hodnôt olympizmu pomáha rozvinúť pozitívne morálno-etické vlastnosti.

Olympijský deň

Olympijský deň

Je oslavou obnovenia tradície antických olympijských hier. Pre každého človeka na svete je 23. jún príležitosťou stať sa aktívnym, dozvedieť sa viac o olympijských hodnotách.

Juniorský olympijský tím 2020

Juniorský olympijský tím

Finančná a nefinančná podpora športovcov v juniorskom veku v rozvoji ich športovej kariéry. Športovcov nominujú športové zväzy na základe ich športových úspechov.

Odznak všestrannosti

Odznak všestrannosti

Je športový projekt realizovaný na školách zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. Je rozdelený na súťaž jednotlivcov a postupovú súťaž škôl.

Všetky

NAJZAUJÍMAVEJŠIE MOMENTY

Video
Video
Video
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri