OH
Japonsko
Moravčíková
Športovec
Representing SR ZOH Pjongčang 2018 participant is celebrating 21 today.
Congratulations!
0
Športovec
Representing SR ZOH Nagano 1998 participant is celebrating 48 today.
Congratulations!
0
Holkovičová
Športovec
Representing ČSSR OH Montreal 1976 participant is celebrating 61 today.
Congratulations!
0
Hlinka
Športovec
Representing SR OH Sydney 2000 participant is celebrating 42 today.
Congratulations!
0
Všetky projekty

Projekty

Juniorský olympijský tím 2020

Juniorský olympijský tím

Finančná a nefinančná podpora športovcov v juniorskom veku v rozvoji ich športovej kariéry. Športovcov nominujú športové zväzy na základe ich športových úspechov.

OVEP

Olympijská výchova

Jedinečný nástroj hodnotového vzdelávania, ktorý prostredníctvom kontextu olympijských športov a hodnôt olympizmu pomáha rozvinúť pozitívne morálno-etické vlastnosti.

Program športovej žurnalistiky

Program športovej žurnalistiky

Pre študentov vysokých škôl, ktorí svoju kariéru vidia v športovej žurnalistike, je tu stáž, v ktorej sa budú učiť od jedných z najlepších športových novinárov na Slovensku!

Odznak všestrannosti

Odznak všestrannosti

Je športový projekt realizovaný na školách zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. Je rozdelený na súťaž jednotlivcov a postupovú súťaž škôl.

Všetky

NAJZAUJÍMAVEJŠIE MOMENTY

Video
Video
Video
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri