Najbližšie udalosti

okt
22

Uzávierka predkladania návrhov

Návrhy na zaradenie do Juniorského olympijského tímu predkladajú národné športové zväzy.

okt
25

Hodnotenie návrhov v komisii pre rozvoj športu

Posudzovanie návrhov žiadostí na zaradenie do Juniorského olympijského tímu 2021

okt
30

Predloženie návrhov pre VV SOŠV

Komisia pre rozvoj športu predkladá návrh na zaradenie členov do Juniorského olympijského tímu 2021 na schválenie pre VV SOŠV.

Zuzana Tomčíková
+421 907 139 833
[email protected]

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri