Aktivácia učiteľov

Učitelia sú v aktivácií žiakov v záujme o šport a školskú telesnú výchovu najdôležitejšími článkami. Je preto dôležité oceňovať ich aktívny, tvorivý prístup k vyučovaciemu procesu. Rovnako spoločensky zdôrazniť ich význam a dbať na ich odborný rast.

OLOV materiál
Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Dievča
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola