Aktivácia učiteľov

Učitelia sú v aktivácií žiakov v záujme o šport a školskú telesnú výchovu najdôležitejšími článkami. Je preto dôležité oceňovať ich aktívny, tvorivý prístup k vyučovaciemu procesu. Rovnako spoločensky zdôrazniť ich význam a dbať na ich odborný rast.

OLOV materiál
Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Vyberte vek
Dievča
Vyberte vek
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV