Aktivácia učiteľov

Učitelia sú v aktivácií žiakov v záujme o šport a školskú telesnú výchovu najdôležitejšími článkami. Je preto dôležité oceňovať ich aktívny, tvorivý prístup k vyučovaciemu procesu. Rovnako spoločensky zdôrazniť ich význam a dbať na ich odborný rast.

OLOV materiál
Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Vyberte vek
Dievča
Vyberte vek
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque