Aktivácia učiteľov

Učitelia sú v aktivácií žiakov v záujme o šport a školskú telesnú výchovu najdôležitejšími článkami. Je preto dôležité oceňovať ich aktívny, tvorivý prístup k vyučovaciemu procesu. Rovnako spoločensky zdôrazniť ich význam a dbať na ich odborný rast.

  • Spoločné mediálne výstupy s najvýznamnejšími olympionikmi a športovými odborníkmi. 
  • Učitelia sa vďaka  olympijskému oblečeniu aj vizuálne stávajú súčasťou Slovenského olympijského tímu - „Sme jeden tím“ 
  • Účasť najaktívnejších učiteľov na olympijských podujatiach „OH, ZOH, OH a ZOH mládeže“.
  • Organizovanie spoločných vzdelávacích seminárov.
  • Učitelia obdržia balík (tričká, zošity, šiltovky, vaky, šnúrky) 
OLOV materiál
Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Dievča
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri