Všestranný rozvoj

Chceme spoločne s učiteľmi deťom ukázať, že keď sa budú venovať pravidelným pohybovým aktivitám, tak sa zlepšia ich pohybové schopnosti a z hľadiska prevencie sa zvýši ich zdravotná odolnosť.

Dôležité je sledovanie športového vývoja detí a to hlavne u tých menej nadaných. Podstatné je taktiež, aby učitelia do hodín telesnej výchovy zaraďovali cvičenia, ktoré budú u detí, rozvíjať predovšetkým všestranný pohybový rozvoj.

  • Porovnávaním sa detí medzi sebou s možnosťou získania odznakov rôznych úrovní (bronzový, strieborný, zlatý) využívame ich prirodzenú súťaživosť. Podľa dosiahnutých úrovni odznakov ich motivujeme k ďalšiemu rozvoju všestrannosti.
  • Žiaci musia absolvovať všetky športové disciplíny, ktoré sú na udelenie odznakov nevyhnutné.
Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Vyberte vek
Dievča
Vyberte vek
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque