Všestranný rozvoj

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom pandémie COVID-19 a ukončenia školského roka 2019/2020 sa projekt Olympijský odznak všestrannosti presúva na ďalší školský rok 2020/2021. Školy, ktoré sa zapojili do projektu v školskom roku 2019/2020 budú vyhodnotené a  materiál zaslaný v priebehu júna.

Chceme spoločne s učiteľmi deťom ukázať, že keď sa budú venovať pravidelným pohybovým aktivitám, tak sa zlepšia ich pohybové schopnosti a z hľadiska prevencie sa zvýši ich zdravotná odolnosť.

Dôležité je sledovanie  športového vývoja detí a to hlavne u tých menej nadaných. Podstatné je taktiež, aby učitelia do hodín telesnej výchovy zaraďovali cvičenia, ktoré budú u detí, rozvíjať predovšetkým všestranný pohybový rozvoj.

  • Porovnávaním sa detí medzi sebou s možnosťou získania odznakov rôznych úrovní (bronzový, strieborný, zlatý) využívame ich prirodzenú súťaživosť. Podľa dosiahnutých úrovni odznakov ich motivujeme k ďalšiemu rozvoju všestrannosti.
  • Žiaci musia absolvovať všetky športové disciplíny, ktoré sú na udelenie odznakov nevyhnutné.
  • Učiteľ so žiakmi môže počas školského roku realizovať disciplíny Odznaku všestrannosti niekoľkokrát.
Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Dievča
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri