Všestranný rozvoj

Chceme spoločne s učiteľmi deťom ukázať, že keď sa budú venovať pravidelným pohybovým aktivitám, tak sa zlepšia ich pohybové schopnosti a z hľadiska prevencie sa zvýši ich zdravotná odolnosť.

Dôležité je sledovanie športového vývoja detí a to hlavne u tých menej nadaných. Podstatné je taktiež, aby učitelia do hodín telesnej výchovy zaraďovali cvičenia, ktoré budú u detí, rozvíjať predovšetkým všestranný pohybový rozvoj.

  • Porovnávaním sa detí medzi sebou s možnosťou získania odznakov rôznych úrovní (bronzový, strieborný, zlatý) využívame ich prirodzenú súťaživosť. Podľa dosiahnutých úrovni odznakov ich motivujeme k ďalšiemu rozvoju všestrannosti.
  • Žiaci musia absolvovať všetky športové disciplíny, ktoré sú na udelenie odznakov nevyhnutné.
Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Dievča
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola