Matúš Olej

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Baku 2015
Slovensko
Atletika guľa S
Baku 2015
Slovensko
Atletika disk S