Matúš Olej

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Baku 2015
Slovensko
Atletika guľa 5
Baku 2015
Slovensko
Atletika disk 7