Matúš Olej

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Baku 2015
SR
atletika vrh guľou S
Baku 2015
SR
atletika hod diskom S