Milan Fillo

Šport
Účasť
Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Helsinki 1952
ČSR
Atletika 400 m rozbeh