Milan Fillo

Šport
Účasť
Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Helsinki 1952
ČSR
atletika 400 m rozbeh