Banner

Komisia športovcov

Komisia športovcov SOŠV reprezentuje záujmy aktívnych športovcov a prezidentovi a výkonnému výboru SOŠV tlmočí názory a postoje športovcov k veciam, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú. Komisia športovcov deleguje svojho zástupcu do dozornej rady SOŠV aj do dozornej rady Slovenskej olympijskej marketingovej, a. s. Predseda komisie športovcov SOŠV zastupuje olympionikov a športovcov aj vo výkonnom výbore SOŠV ako jeho člen ex officio.

Základné poslanie komisie športovcov SOŠV je združovať aktívnych športovcov s cieľom

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque