O projekte Vykročte za zdravím

Projekt „Vykročte za zdravím“ realizuje SOŠV už od roku 2013 a teší sa čoraz väčšej popularite. Je súčasťou pohybových aktivít Olympijského dňa a je určený seniorom. Projekt má celoročný charakter a v súčasnosti má viac ako 600 aktívnych cvičeniek, ktoré cvičia pravidelne počas celého roka. Projekt Vykročte za zdravím ako súčasť osláv Olympijského dňa na Slovensku sa podieľa na spoločenskom živote človeka prostredníctvom rôznorodých pohybových aktivít, ktoré sú určené hlavne ženám v produktívnom a seniorskom veku. Obsahom projektu sú pravidelné celoročné pohybové cvičenia, ktoré si našli medzi olympijskými aktivitami v regiónoch stabilné miesto. 

   

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri