O projekte Vykročte za zdravím

Projekt „Vykročte za zdravím“ realizuje SOŠV už od roku 2013 a teší sa čoraz väčšej popularite. Je súčasťou pohybových aktivít Olympijského dňa a je určený seniorom. Projekt má celoročný charakter a v súčasnosti má viac ako 600 aktívnych cvičeniek, ktoré cvičia pravidelne počas celého roka. Projekt Vykročte za zdravím ako súčasť osláv Olympijského dňa na Slovensku sa podieľa na spoločenskom živote človeka prostredníctvom rôznorodých pohybových aktivít, ktoré sú určené hlavne ženám v produktívnom a seniorskom veku. Obsahom projektu sú pravidelné celoročné pohybové cvičenia, ktoré si našli medzi olympijskými aktivitami v regiónoch stabilné miesto.

Ako sa zapojiť?

 

knihy

Pohybové aktivity

Pravidelný pohyb je činiteľ, ktorý nepochybne prispieva ku kvalite života seniorov. Pre ľudí v seniorskom veku predstavuje obzvlášť dôležitý preventívny prostriedok, ktorý im umožňuje prežívať aktívne starnutie. V roku 2021 SOŠV podporí nasledovné aktivity pre seniorov: pravidelné celoročné pohybové aktivity, ktoré organizuje olympijský klub, s​​emináre pre lektorov pohybových aktivít, cvičenky a cvičencov, olympiády seniorov, ktoré organizuje Jednota dôchodcov Slovenska v spolupráci s olympijským klubom v regióne. O podporu sa bude možné uchádzať vyplnením formulára do 14. februára 2021. Po vyhodnotení žiadostí sa vybrané aktivity budú podporovať od 1. apríla 2021.

formulár

 

 

Semináre a workshopy

V roku 2021 SOŠV podporí celoslovenské semináre pre lektorky, cvičenky aj cvičencov seniorov. Aktivity budú zahŕňať spoločné cvičenia ako aj prechádzky nordic walking.  

registruj

knihy

Máte otázku? Opýtajte sa!
Oddelenie olympizmu

+421 2 492 56 119
[email protected]

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV