Šport a olympizmus
4 min. čítania

Dominika Cibulková ako ambasádorka OLOV motivuje žiakov k pohybu

Už nielen žiaci vo veku 11 a 12 rokov, ale aj žiaci 6. až 9. ročníka základných škôl a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií sa mohli od septembra zapojiť do projektu Olympijský odznak všestrannosti (OLOV). Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR chcú za pomoci učiteľov telesnej výchovy aj týmto projektom, ktorého ambasádorkou sa stala bývala úspešná tenistka Dominika Cibulková, podporiť všestranný pohybový rozvoj žiakov.

Cieľom projektu Olympijský odznak všestrannosti je aktivácia detí k pravidelnému športovaniu, motivácia rozvíjať všetky pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie, identifikácia talentovaných žiakov smerom k ich prípadnej ďalšej športovej výkonnostnej úrovni vo vybranom športe a tiež podpora súťaživosti.

Dominika Cibulková ako ambasádorka projektu počas októbra absolvovala vo viacerých školách ukážkové hodiny a zacvičila si spolu so žiakmi aj jednotlivé disciplíny OLOV.

„Verím, že aj vďaka tomuto projektu sa nám spoločne so Slovenským olympijským a športovým výborom podarí priviesť k pohybu viac detí a ukážeme im, že hýbať sa naozaj stojí za to. Atmosféra v každej telocvični i v školách bola skvelá. Deti do cvičenia dali maximum. Ja som sa ich zase snažila  čo najviac povzbudzovať a hnať dopredu,“ povedala Dominika Cibulková.

OLOV si už v jednotlivých školách našiel svoje miesto. Učitelia jednotlivé batérie cvičení (skok do diaľky z miesta znožmo, ľah – sed za 30 sekúnd, vytrvalostný člnkový beh, hod 2 kg plnou loptou vpred (medicinbalom), výdrž v zhybe nadhmatom, člnkový beh 10x5m) radi využívajú aj na hodinách telesnej výchovy. Tento rok sa do projektu zaregistrovalo podľa doterajších záznamov už vyše 400 škôl, ďalšie pribúdajú. Učitelia môžu nahrávať údaje o výkonoch žiakov do 20. novembra do formulára, ktorý je možné získať po registrácii.

Každý zapojený žiak získa certifikát, na základe ktorého si vie vyhodnotiť svoju športovú výkonnosť a porovnať sa so svojimi rovesníkmi. Každému výkonu sa prideľuje bodové ohodnotenie podľa tabuliek. Tie sú odlišné v závislosti od pohlavia a roku narodenia. Zapojení účastníci získajú podľa úrovne jeden z troch odznakov všestrannosti – zlatý, strieborný či bronzový.

Dominika Cibulková sa snažila pri návštevách škôl deti motivovať ďalej k tomu, aby sa hýbali a venovali aspoň kúsok zo svojho času športu.

„Deti majú radi pohyb a vidím to aj ako mama u svojho syna. Je potrebné ich len motivovať a podporovať v tom, aby sa hýbali. Aj keď bolo vidieť rozdiely v pohybových schopnostiach detí, nemôžeme robiť medzi nimi rozdiely. Je potrebné pochváliť šikovných, ale predovšetkým všetkých, ktorí cvičia naplno. Deti radi prijímajú rady od známych ľudí, sú pre nich vzory. Je iné, keď robia to, čo musia, iné, keď im to navrhne známy človek.  Aj preto je dôležité, aby akýkoľvek športovec vlastným príkladom motivoval deti k pohybu. Cvičenie so známymi športovcami ich môže naučiť niečo nové, môžu zistiť nové veci o cvičení. Z vlastných skúseností viem, že deti sa na spoločný čas so známymi športovcami tešia a po ňom sú motivované urobiť niečo pre seba,“ doplnila Dominika Cibulková.

So žiakmi po hodinách v telocvični absolvovala aj krátke besedy, na ktorých sa deti pýtali rôzne otázky ohľadom tréningov, zápasov, zážitkov zo športu. Nechýbali ani žiadosti o fotografiu či autogram.

Podujatia a športovci
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque