Šport a olympizmus
2 min. čítania

Športová infraštruktúra na Slovensku dostáva nový šat + VIDEO

Peter PAŠUTH, video ANDREJ GALICA

Už viac ako 30 športovísk po celom Slovensku dostalo moderný šat v rámci infraštruktúrneho projektu Slovenského olympijského a športového výboru. Viaceré ďalšie sa obnovia či postavia počas nasledujúcich mesiacov. Športová infraštruktúra je jedným z kľúčových problémov slovenského športu. 

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 285 z 12. júna 2019 k „Výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 – 2021“ boli v rozpočte kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenené finančné prostriedky v objeme 3 milióny eur, ktoré boli poskytnuté Slovenskému olympijského a športovému výboru na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry.

Viac o modernizovanej infraštruktúre i celom projekte sa dozviete vo videu v hornej časti tejto správy. 

Stav projektu Športová infraštruktúra

V roku 2020 bolo ukončených 13 projektov a nasledujúci rok projekt plynulo pokračoval. Vo významnej miere bol aj v tomto období opäť ovplyvnený pandémiou koronavírusu, ktorá spôsobila výpadky dodávok tovarov. To malo za následok, že niektoré subjekty nedokázali zrealizovať zmluvný projekt v stanovenom termíne.

V roku 2021 sa podarilo ukončiť 17 projektov v celkovej sume 1 267 560 eur. Medzi najväčšie projekty patrili výstavba florbalovej haly v Michalovciach, materiálno-technické vybavenie šermiarne Akadémie šermu a materiálno-technické vybavenie pre dve basketbalové haly, ktoré sú používané pri zápasoch organizovaných Slovenskou basketbalovou federáciou.

Podporené boli aj menšie projekty ako napr. modernizácia lukostrelnice vo Viničnom a rekonštrukcia budovy a sociálneho zázemia v motokrosovom areáli vo Veľkých Uherciach.

Záujem aj o novú výzvu SOŠV

Na konci roka 2021 bolo zrejmé, že niektoré subjekty nestihnú svoje projekty zrealizovať v stanovenom termíne. Preto sa SOŠV rozhodol, že dá priestor novým subjektom. Bola vytvorená nová výzva, do ktorej sa mohli prihlásiť žiadatelia, ktorí mali ukončený proces verejného obstarávania.

SOŠV prerozdelil medzi desať subjektov od Bratislavy až po Michalovce na modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry celkovo 456 453 eur. O finančné prostriedky v celkovej výške 5,4 milióna eur v rámci výzvy 2022/1 požiadalo celkovo 99 subjektov.

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque