Šport a olympizmus
3 min. čítania

V Bruseli odštartoval projekt OCEAN zameraný na redukciu uhlíkových emisií európskych NOV

Profile picture for user igorkovac
Igor
Kováč

Dňa 22. februára 2023 hostil EOC EU Office v Bruseli úvodný míting projektu OCEAN (Olympic Committees of Europe Approaching Carbon Neutrality), ktorého cieľom je podporiť NOV v rámci merania uhlíkovej stopy a redukcie emisií.

Míting otvoril prezident Európskych olympijských výborov (EOV) Spyros Capralos, ktorý zdôraznil význam projektu OCEAN a zodpovednosť, ktorú má olympijské hnutie pri riešení klimatickej zmeny.

Na mítingu sa zúčastnili zástupcovia 18 európskych NOV (Belgicko, Bosna a Hercegovina, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Kosovo, Litva, Luxembursko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko). Odborným garantom projektu je nemecký Ekoinštitút. Projekt podporuje aj Medzinárodný olympijský výbor (MOV) a Asociácia národných olympijských výborov (ANOV).

V snahe pomôcť NOV priblížiť sa čo najviac uhlíkovej neutralite je súčasťou projektu séria školení pre tzv. Climate Action Officerov, ktorých úlohou bude realizovať výpočet uhlíkovej stopy a následne vypracovať a aplikovať plán redukcie emisií.

Prvý modul školenia prebehol v Bruseli 23. – 24. februára 2023 a zahŕňal sériu prezentácií nielen o dopadoch klimatickej zmeny na šport, ale tiež o zodpovednosti športového hnutia v rámci klimatickej zmeny a potreby realizácie potrebných krokov na zmiernenie jej dopadov.

Ďalšie moduly školenia budú v tomto roku prebiehať online formou. Zároveň budú prebiehať online semináre, v rámci ktorých nemecký Ekoinštitút objasní podrobnejšie problematiku kalkulácie uhlíkovej stopy. Súčasťou bude aj príprava online nástroja – kalkulačky uhlíkovej stopy, ktorá bude prispôsobená špeciálne potrebám NOV a ďalších športových organizácií. S jej pomocou bude následne realizovaná samotná kalkulácia, ktorej bude predchádzať priebežný zber potrebných údajov.

Účasť SOŠV v projekte OCEAN zapadá do jeho schválenej Stratégie udržateľnosti 2030. Prioritou SOŠV v nadchádzajúcom období je totiž realizácia výpočtu uhlíkovej stopy a kvantifikácia cieľov súvisiacich s redukciou emisií. Tieto kroky súvisia aj s plánovaným podpisom rámcovej dohody Sport for Climate Action Framework, prostredníctvom ktorej vyzývajú OSN a MOV športové organizácie, aby sa zaviazali k redukcii svojich emisií o 50 % do roku 2030 a k dosiahnutiu čistých nulových emisií (net zero) do roku 2040. So svojou schválenou stratégiou udržateľnosti a účasťou v projekte OCEAN je SOŠV v dobrom štádiu pripravenosti na prijatie záväzkov vyplývajúcich zo štatútu signatára tejto dohody.

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia