Šport a olympizmus
SOŠV
5 min. čítania

Vzorec pre výpočet príspevku uznanému športu a parameter záujmu v ňom nie je najväčší problém dnešných dní

Profile picture for user Krsko
Stanislav
Krško
Štátny tajomník pre oblasť športu Ivan Husár a prezident SOŠV Anton Siekel.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR otvorilo vo štvrtok debatu na tému záujmu o šport doma a v zahraničí, ktorá je súčasťou vzorca na výpočet príspevku uznanému športu a je vnímaná veľmi kontroverzne. Podľa prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Antona Siekela je pozitívne, že sa uskutočnila prvá debata, avšak najskôr sa malo začať rozprávať o financovaní slovenského športu a až neskôr o čiastkových parametroch. Vzorec nie je podľa neho najväčší problém dnešných dní.

V roku 2020 bude zo štátneho rozpočtu pre šport vyčlenených takmer 70 miliónov eur. Viac ako 92 percent prostriedkov sa delí podľa matematických pravidiel. Vo štvrtok 25. júna sa uskutočnila diskusia o jednom z parametrov, ktorý sa nachádza vo vzorci v Zákone o športe –  záujem o šport doma a v zahraničí a jeho váha.

Na stretnutí so zástupcami športových zväzov a odborníkmi sa v Centre vedecko-technických informácií zúčastnili štátny tajomník pre oblasť športu Ivan Husár, prezident SOŠV Anton Siekel, poradkyňa predsedu národnej športovej agentúry a splnomocnenec pre komunikáciu so športovými organizáciami v Českej republike Markéta Kabourková, splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera a Richard Kollár z Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky MFF UK. Spoločne sa snažili nájsť odpovede na otázky ako často a akým spôsobom parameter merať, kto ho má merať, aj či by sa mal stabilizovať. Nechýbala ani otázka, či potrebujeme vôbec tento parameter.

Snahou bolo diskutovať o možnostiach ako nastaviť parameter záujmu o šport čo najobjektívnejšie, aby odmenil kluby za ich snahu a podporiť ich v rozširovaní členskej základne. „Štát každoročne vydáva usmernenie pomeru domáceho a zahraničného záujmu o šport. Momentálne je tento pomer 70:30 a to je jeden z dôvodov, pre ktorý sme tu. Bude sa tento pomer upravovať a akým spôsobom sa bude vytvárať? Musí to byť odborný názor a vzísť od odborníkov, no musíme o tom diskutovať,“ povedal na úvod štátny tajomník pre oblasť športu Ivan Husár.

Práve na takýchto fórach a diskusiách sa vymieňajú názory a až z nich potom môže vyplynúť nejaký záver. Neviem sa však stotožniť s tým, že začíname práve diskusiou na tému zahraničná popularita a jej podiel na výpočet vzorca. Oveľa radšej by som začal financovaním slovenského športu. Tak ako v ostatných sférach postupujeme od prvej kapitoly po poslednú, bol by som rád, ak by sa to dialo aj v tomto prípade. Častokrát dostávam otázku, aký je vzorec? Je dobrý, je zlý? Je spravodlivý? Vzorec je len vzorec, nič viac. To, aký bude, závisí od dát, ktoré doň dáme. Vzorec tvorí veľmi významnú čiastku financovania slovenského športu, ale zďaleka nie jediný. Nevidím v ňom najväčší problém dnešných dní,“ prihovoril sa k účastníkom prezident SOŠV Anton Siekel.

V úvode mal vystúpiť so svojou prezentáciou Igor Moška, generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu. Z dôvodu jeho neprítomnosti jeho prácu Význam merania zahraničnej popularity predstavil Branislav Strečanský. Prezentácia mala poukázať na výhody merania záujmu o šport v zahraničí. Milan Zeman zo Slovenskej akadémie vied v príspevku Sociologický prieskum záujmu verejnosti predostrel spôsoby, akými je možné zbierať dáta, klásť otázky a zostavovať dotazníky, slúžiace na zistenie záujmu o šport.

Po týchto príspevkoch Richard Kollár odpovedal na vopred položené otázky jednotlivých zväzov, ktoré následne prešli do voľnejšej diskusie v rámci záverečnej časti stretnutia. V nej dostali priestor na vyjadrenie svojich názorov na vzorec záujmu o šport aj ďalší zástupcovia športových zväzov. Počas diskusie sa otvorila aj téma športových poukazov, ktoré sú podľa Husára prioritou vlády v tomto volebnom období. Práve športové poukazy môžu podľa zúčastnených pomôcť k väčšej objektívnosti, zlepšeniu dát a môžu viesť k skvalitneniu prerozdeľovania finančných prostriedkov. V otázke, kedy sa bude merať záujem o šport, sa viacerí diskutujúci zhodli, že meraní by malo byť viac a mali by byť rozložené v rámci roka. Ako dôvod uviedli rôznorodosť odpovedí respondentov v jednotlivých fázach športovej sezóny. Pomer domáceho a zahraničného záujmu o šport (70:30) vo vzorci má podľa riaditeľa odboru športu na ministerstve Dušana Ťažkého korene v minulosti. Podľa jeho zistení sa na ňom dohodli zástupcovia futbalu a hokeja.

„Pevne verím, že diskusia bude pokračovať nielen na tejto platforme. Som rád, že si rezort školstva zobral na seba túto úlohu, ktorú mal mať možno aj v predchádzajúcom období. Dúfam, že takouto formou sa budeme môcť stretnúť aj častejšie. Diskutovať budeme aj na témy, na ktoré sa môžeme lepšie pripraviť. Prichádzal som na stretnutie s tým, že sa budeme rozprávať iba o technických veciach merania záujmu o šport. Dnes tu však zazneli aj názory, ktoré bude dobré do budúcna ďalej rozvinúť,“ povedal v závere Anton Siekel.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri