Súťaže

Literárne súťaže

Literárne súťaže

V rámci osláv Olympijského dňa organizuje SOŠV každý rok literárnu súťaž zameranú na niektorú z olympijských tém. Súťaže sú určené pre žiakov základných a stredných škôl a sú organizované v troch vekových kategóriách - do 10 rokov, do 15 rokov a do 18 rokov.

Momentálne nie je spustená žiadna literárna súťaž.

Pozri viac

Výtvarné súťaže

Výtvarné súťaže

SOŠV organizuje každý rok výtvarnú súťaž zameranú na niektorú z olympijských tém. Súťaže sú určené pre žiakov základných a stredných škôl a sú organizované v rôznych vekových kategóriách.

Momentálne je spustená súťaž o podobu maskota Slovenského olympijského a športového múzea.

Pozri viac

Online olympijský kvíz

Online olympijský kvíz

Svoje vedomosti z oblasti olympizmu a športu si môžete otestovať aj v online vedomostnom kvíze, v rámci ktorého môžete získať niektorú z vecných cien SOŠV.

Momentálne nie je spustený žiadny online kvíz.

Online olympijský kvíz

Máte otázku? Opýtajte sa!
Oddelenie olympizmu

+421 2 492 56 119
[email protected]

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola