Súťaže

Vedomostné súťaže

Vedomostné súťaže

V spolupráci so Slovenskou olympijskou akadémiou organizuje SOŠV každoročne na školách vedomostné súťaže. Súťaže sú organizované pre základné, stredné aj vysoké školy, pričom v príslušnom roku nemusia byť organizované pre všetky vekové kategórie žiakov a študentov. 

Informácie o nových vyhlásených súťažiach sa dozviete na týchto stránkach.

Literárne súťaže

Literárne súťaže

V rámci osláv Olympijského dňa organizuje SOŠV každý rok literárnu súťaž zameranú na niektorú z olympijských tém. Súťaže sú určenú pre žiakov základných a stredných škôl a sú organizované v troch vekových kategóriách - do 10 rokov, do 15 rokov a do 18 rokov.

Informácie o nových vyhlásených súťažiach sa dozviete na týchto stránkach.

Výtvarné súťaže

Výtvarné súťaže

V rámci osláv Olympijského dňa organizuje SOŠV každý rok výtvarnú súťaž zameranú na niektorú z olympijských tém. Súťaže sú určené pre žiakov základných a stredných škôl a sú organizované v štyroch vekových kategóriách - do 6 rokov, do 10 rokov, do 15 rokov a do 18 rokov.

Informácie o nových vyhlásených súťažiach sa dozviete na týchto stránkach.

Online olympijský kvíz

Online olympijský kvíz

Svoje vedomosti z oblasti olympizmu a športu si môžete otestovať aj v online vedomostnom kvíze, v rámci ktorého môžete získať niektorú z vecných cien SOŠV.

Online olympijský kvíz

Oddelenie olympizmu

+421 2 492 56 119
[email protected]

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri