Šport a olympizmus
5 min. čítania

Bohatá ponuka aktivít pred OH v Paríži a na oslavu Olympijského dňa

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Oheň na otvorenie Olympijského dňa 2023 priniesla Barbora Mokošová.
Foto
SOŠV/JÁN SÚKUP

Pri príležitosti Hier XXXIII. olympiády v Paríži a Olympijského dňa, ktorý sa každoročne oslavuje 23. júna, pripravil Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) množstvo aktivít, do ktorých sa môžu zapojiť deti, mládež, rodiny i seniori, teda široká verejnosť. Ich prostredníctvom vyzýva aj v duchu hesla Olympijského dňa „Let’s Move“ každého, aby sa hýbal. Zároveň chce projektami prehlbovať myšlienky olympijských hodnôt a fair play.

Väčšina aktivít je pripravená na obdobie posledných 100 dní do začiatku olympijských hier. Organizovať sa budú v regiónoch v rámci materských, základných i stredných škôl, ale aj v rámci miest a obcí. Mnohé aktivity pripravia regionálne olympijské kluby, ktoré sú členmi Združenia olympijských klubov.

„SOŠV tentoraz nepodporí organizátorov podujatí materiálne, poskytne však prostredníctvom svojich médií veľa metodického a edukačného materiálu. Našim cieľom je poukázať na hodnoty výnimočnosti, rešpektu, fair play a priateľstva. Podujatia by mali byť postavené na týchto atribútoch. Napríklad v rámci školských kolektívov si deti vedia vlastnoručne vyrobiť plagát, medaily, pochodeň či iné materiály na podujatie a následne si spoločne zasúťažia. Viac precítia zmysel symbolov olympijských hodnôt a uvedomia si, že nesúťažia len za odmenu, ale predovšetkým pre dobrý pocit z vynaloženého úsilia. Cieľom je, aby sa deti následne hýbali pravidelne a nie iba jednorazovo pre odmenu,“ uviedla riaditeľka oddelenia olympizmu SOŠV Ivana Motolíková.

Štafeta Naše farby, naše srdcia

Pri príležitosti 100 dní do Hier XXXIII. olympiády v Paríži (26. júla – 11. augusta) odštartuje slovenská štafeta „Naše farby, naše srdcia“. Rovnako ako bude olympijský oheň po zapálení v Olympii putovať do začiatku olympijských hier po Francúzsku, tak bude putovať po Slovensku štafeta s ohňovým posolstvom. Úvodný úsek štafety „Naše farby, naše srdcia“ sa pobeží 14. apríla počas Národného behu Devín – Bratislava. Následne sa oheň v pochodniach roznesie vďaka zástupcom regionálnych olympijských klubov na celé Slovensko, kde sa uskutočnia rôzne lokálne podujatia oslavujúce myšlienky olympizmu, ale aj výnimočnosť, rešpekt, fair play či priateľstvo, teda olympijské hodnoty. Zároveň budú pripomínať aj nadchádzajúce najvýznamnejšie športové podujatie. Celá štafeta vyvrcholí na Olympijskom festivale na bratislavskej Kuchajde, ktorý sa bude konať v čase Hier XXXIII. olympiády.

Talentové súťaže pre deti i širokú verejnosť

Žiaci materských, základných i stredných škôl budú môcť v rámci projektu Olympijské pohľadnice a videopozdravy, ktorý SOŠV odštartuje 17. apríla, na svojimi rukami vyrobených pohľadniciach napísať povzbudzujúce a inšpiratívne odkazy pre slovenských olympionikov, ktorí pocestujú do Paríža. Olympionici vyberú najlepšie a SOŠV ich ocení vecnými cenami.

Od 17. apríla do konca mája sa bude konať aj výtvarná súťaž Paríž 2024 – Olympijské hry mojimi očami. Žiaci materských základných a stredných škôl svojimi kresbami a maľbami budú môcť vyjadriť svoj pohľad na atmosféru a ducha Hier XXXIII. olympiády.

Najlepšie práce v každej kategórii budú odmenené vecnou cenou. Z jednotlivých prác bude vytvorená mozaika, ktorá bude zdobiť priestory ubytovania slovenských športovcov priamo v olympijskej dedine.

Tvorivého ducha bude môcť široká verejnosť ukázať aj v rámci projektu „Paríž 2024 – Olympijské videopozdravy“. Aj ten sa začne 100 dní pred začiatkom OH, teda 17. apríla. Žiaci, študenti i široká verejnosť bude môcť vyhotoviť vlastné videopozdravy slovenským

športovcom - olympionikom, ktorí si ich pozrú priamo v Paríži.

Ekoolympiáda a Olympijský deň

Súčasťou aktivít pred Parížom 2024 je aj špeciálny ročník Ekoolympiády, ktorú SOŠV pripravuje v spolupráci s občianskym združením Planet Lover. Uskutoční sa počas júna. Zameria sa nielen na otázky týkajúce sa environmentálnych tém, ale aj olympizmu a jeho hôdnot.

Oslavy Olympijského dňa na Slovensku už majú dlhú tradíciu. SOŠV opäť vyzve rôzne inštitúcie, aby zorganizovali vlastné podujatia na oslavu Olympijského dňa. Počas júna sa budú ich účastníci zapájať nielen do športových súťaží, ale do popredia sa dostanú aj výzvy, aby sa verejnosť viac hýbala a zamyslela sa aj nad olympijskými hodnotami. Hlavné oslavy Olympijského dňa 2024 na Slovensku sa uskutočnia počas finále Olympijského odznaku všestrannosti 21. júna v Bratislave.

Vrcholom všetkých aktivít k OH bude Olympijský festival. O všetkých podujatiach a jednotlivých projektoch bude SOŠV podrobnejšie informovať pred ich začiatkom na svojej webovej stránke a na sociálnych sieťach.

Podujatia a športovci
paris

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV