Expozícia v Kremnici

Na základe rokovania Národnej banky Slovenska – Múzea mincí a medailí v Kremnici, Slovenského združenia telesnej kultúry a Mesta Kremnica, prišlo koncom roka 2001 k prevodu fondu lyžovania z majetku Múzea mincí a medailí do vlastníctva Múzea telesnej kultúry v SR. V roku 2003 bola sprístupnená v spolupráci s Mestom Kremnica MTK – Stála expozícia histórie lyžovania na Slovensku v priestoroch Informačného centra mesta Kremnica.

Od roku 2010 však bola expozícia v zimných mesiacoch neprístupná, nakoľko Mesto Kremnica,  správca a majiteľ budovy, v ktorej sa expozícia nachádzala, v rámci šetrenia finančných zdrojov na energiu priestor uzatváralo. Na základe podnetov občanov a návštevníkov Kremnice, ktorí žiadali o vyriešenie tejto situácie sa vedenie mesta rozhodlo ponúknuť Múzeu telesnej kultúry v SR nové priestory, aby expozícia mohla byť otvorená aj počas zimnej sezóny.

Od piatka 6. decembra 2013 je reinštalovaná expozícia prístupná verejnosti v Bellovom dome (historická budova v susedstve Mestského úradu v Kremnica na Štefánikovom nám. č. 14) každú sobotu a nedeľu (mimo štátnych sviatkov) od 11h do 15h. Od 1. januára 2015 je novým zriaďovateľom múzea Slovenský olympijský a športový výbor – preto došlo aj k zmene názvu na SOŠV – Slovenské olympijské a športové múzeum.

Stála expozícia pozostáva z dvoch častí – prvá časť je venovaná dejinám lyžovania na Slovensku so zameraním na športové lyžovanie a osobnosti slovenské lyžovania. Druhú časť tvorí priestor pre príležitostné výstavy zamerané najmä na prezentáciu zimných športov.

SOŠV – Slovenské olympijské a športové múzeum
Stála expozícia dejín lyžovania na Slovensku
Štefánikovo nám. 14
967 01 Kremnica

Otváracie hodiny
Sobota - Nedeľa: 11.00 h - 15.00 h

V prípade záujmu o návštevu v utorok – piatok (skupina nad 5 osôb) treba návštevu prihlásiť deň vopred na tel. č.: +421 911 474 127 alebo +421 911 124 409

Partneri projektu
Nadacia SPP
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola