Mobilné výstavy

Slovenské olympijské a športové múzeum systematicky vykonáva najmä nadobúdanie zbierkových predmetov, ich odbornú správu, evidenciu, ochranu, využívanie a sprístupňovanie formou stálych expozícií, príležitostných výstav, publikačnou a edičnou činnosťou, kultúrno-vzdelávacími aktivitami a vedecko-výskumnou činnosťou v oblasti olympijského hnutia a histórie športu na území Slovenska.

Prostredníctvom stálych expozícií a statických, či interaktívnych výstav sa snažíme dostať olympizmus bližšie k ľuďom a športovým fanúšikom. Je to jedinečná príležitosť ako zažiť aspoň sprostredkovane olympijskú atmosféru a pripomenúť si úspechy našich olympionikov.

Ženy v lyžovaní I.

Ženy v lyžovaní I.

Šport bol od začiatku tradične mužskou doménou, spoločnosť ho chápala ako oblasť, ktorá bola výrazom mužskosti. Vývoj však potvrdil, že radosť z pohybu i súťaženia si vychutnávali úplne prirodzene aj ženy. Ženský šport sa koncom 19. a začiatkom 20. storočia považoval za akýsi výstrelok, v lepšom prípade za výsadu žien z „lepšej spoločnosti“. Jeho rozvoj sťažovali konzervatívne názory v spoločnosti. Rovnako to bolo aj pri lyžovaní. Ženy sa už koncom 19. storočia venovali turistickému lyžovaniu. Konzervatívne konvencie bránili ženám lyžiarkam dlhé roky jazdiť na lyžiach a samozrejme pretekať sa v niečom inom ako v sukniach. Začiatkom 20. storočia sa však menili aj názory spoločnosti na ženský šport, čo umožnilo ženám venovať sa aj súťažnej forme lyžovania. Už na prvých majstrovstvách sveta v zjazdovom lyžovaní v roku 1931 štartovali aj ženy. Na olympijských hrách sa prvé lyžiarky objavili v roku 1936 (zjazdárky), bežkyne na lyžiach štartovali na ZOH po prvýkrát až v roku 1952. Táto výstava je venovaná ženám v slovenskom lyžovaní. Prvá z plánovaných výstav je zameraná na zjazdové lyžovanie. Určite sa však nedostalo na všetky ženy, ktoré si to zaslúžia. Ak máte informácie o ďalších ženách, ktoré prispeli k rozvoju lyžovania na Slovensku, budeme radi ak sa s nami o ne podelíte.
8 ks rollupov š.85 cm x v. 200 cm

Čo vydala Nogova čierna komora.

Čo vydala Nogova čierna komora.

Výstava približuje zabudnuté fotografické dielo Rudolfa Nogu . Rudolf Noga sa narodil 5.12.1926 v Pezinku. Od troch rokov bol polosirota a spolu s troma súrodencami ho vychovávala matka. V Bratislave sa vyučil za fotografa a po skončení štúdia začal pracovať  v slovenskej redakcii Čs. tlačovej kancelárie. Odtiaľ odišiel pracovať ako fotoreportér do denníka Roľnícke noviny, kde strávil najdlhšie aj najplodnejšie obdobie žurnalistickej kariéry .   Začiatkom sedemdesiatych rokov v  dôsledku tzv. konsolidačných procesov ho však donútili odísť z redakcie denníka určeného slovenskému vidieku.  Z traumy sa dostával na svojej chatke pri Dunaji, ale reálnym východiskom bola až ponuka zamestnať sa v časopise PaS (Príroda a spoločnosť). Zomrel náhle po krátkej chorobe v Bratislave vo veku nedožitých 47 rokov.  Zmysel svojho života spojil predovšetkým s dokumentovaním jednoduchých ľudí slovenského vidieka a  zároveň cez svoj objektív zachytil významnú časť obdobia socializácie roľníckych družstiev na Slovensku aj preto  značná časť archívu Rudolfa Nogu sa nachádza v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu v Nitre.   Menej sa už vie o jeho práci športového fotografa.   SOŠV - Slovenské olympijské a športové múzeum získalo nedávno do zbierok Nogovu rozsiahlu športovú fotografickú pozostalosť prostredníctvom daru od jeho syna Dušana Nogu (známeho najmä z prostredia bejzbalu a  riaditeľa ZŠ a MŠ na Kalinčiakovej ulici v Bratislave).
12 ks závesných panelov š.90 cm x v.117 cm

Výstava „Hasan Fazlič - Čampraz (Sarajevo 84)“

Hasan Fazlič - Čampraz (Sarajevo 84)

Hasan Fazlič, svetoznámy umelec z Bosny a Hercegoviny, vytvoril počas XIV. zimných olympijských hier 1984 v Sarajeve sériu karikatúr s názvom „čampraz“ (výkrik detí pri sánkovačke). Z nich bolo vybraných 17 kresieb, z ktorých organizátori pripravili 50 špeciálnych, číslovaných a Hasanom Fazlićom podpísaných setov. Tieto sety boli následne odovzdané ako dar primátora Sarajeva vybraným členom olympijského hnutia. 
17 karikatúr v ráme 32x45 cm

Osamelý krasokorčuliar

Osamelý krasokorčuliar

Pripomenutie nedožitého 70. výročie narodenie krasokorčuliara Ondreja Nepelu, slovenského športovca 20. storočia, je panelovou výstavou , ktorú je možné zapožičať aj so zbierkovými predmetmi z pozostalosti Ondreja Nepelu, ktorá je uložená v múzeu. Výstava je na závesných paneloch v rôznych rozmeroch, doplnená o samostatne stojace vyrezávané postavy.

Rezervuj si svoj termín prehliadky

Ako sa k nám dostanete

Slovenské olympijské a športové múzeum sa nachádza v budove Domu športu na Junáckej 6 v Bratislave. Navštíviť ho môžete:

Pondelok: verejnosť 15:00 - 18:00
Utorok: skupiny 9:00 - 15:00
Streda: skupiny 9:00 - 15:00
Štvrtok: skupiny 9:00 - 15:00
​​​Sobota: verejnosť 12:00 - 17:00
Nedeľa: verejnosť 12:00 - 17:00

Navigovať k múzeu

Máte predmet pre múzeum?

Slovenské olympijské a športové múzeum rozširuje svoje zbierky nákupom exponátov, darom a vlastným výskumom. Do zbierok múzea je možné predmet krátkodobo alebo dlhodobo zapožičať alebo ho dať do vlastníctva múzea. Pokiaľ si myslíte, že máte predmet, ktorý by mohol zaujať miesto v olympijskom múzeu a máte ochotu sa oň podeliť, kontaktujte:
Zdenka Letenayová, hlavná kurátorka
+421911474127, [email protected]

Partneri projektu
Nadacia SPP
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV