Poslanie

Slovenské olympijské a športové múzeum bolo zriadené dňa 24.10.1985 zriaďovacou listinou predsedníctva ústredného výboru Československého zväzu telesnej výchovy ako účelové zariadenie Slovenského ústredného výboru ČSZTV bez právnej subjektivity pod názvom – Múzeum telesnej kultúry v SR. Prvé predmety zbierkovej povahy boli v MTK zaevidované v roku 1987. Od 1. januára 2015 sa múzeum stalo organizačnou zložkou Slovenského olympijského výboru. SOŠM v rámci svojho platného štatútu i ďalšieho určeného poslania systematicky vykonáva najmä nadobúdanie zbierkových predmetov, ich odbornú správu, evidenciu ochranu, využívanie a sprístupňovanie formou stálych expozícií, príležitostných výstav, publikačnou a edičnou činnosťou, kultúrno-vzdelávacími aktivitami a vedecko-výskumnou činnosťou v oblasti olympijského hnutia a histórie športu na území Slovenska. Vyhľadávanou časťou múzea zo strany odbornej a laickej verejnosti sú knižnica a fotoarchív.

Rezervuj si svoj termín prehliadky

Ako sa k nám dostanete

Slovenské olympijské a športové múzeum sa nachádza v budove Domu športu na Junáckej 6 v Bratislave. Navštíviť ho môžete:

Pondelok: verejnosť 15:00 - 18:00
Utorok: skupiny 9:00 - 15:00
Streda: skupiny 9:00 - 15:00
Štvrtok: skupiny 9:00 - 15:00
​​​Sobota: verejnosť 12:00 - 17:00
Nedeľa: verejnosť 12:00 - 17:00

Navigovať k múzeu

Máte predmet pre múzeum?

Slovenské olympijské a športové múzeum rozširuje svoje zbierky nákupom exponátov, darom a vlastným výskumom. Do zbierok múzea je možné predmet krátkodobo alebo dlhodobo zapožičať alebo ho dať do vlastníctva múzea. Pokiaľ si myslíte, že máte predmet, ktorý by mohol zaujať miesto v olympijskom múzeu a máte ochotu sa oň podeliť, kontaktujte:
Zdenka Letenayová, hlavná kurátorka
+421911474127, [email protected]

Partneri projektu
Nadacia SPP
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV