Náš tím

Nadáciu Slovenského olympijského a športového výboru riadi správna rada. Jej členovia schvaľujú a usmerňujú jej činnosť. Každý grantový program ako aj individuálne žiadosti prechádzajú cez správnu radu, ktorá zasadá raz za dva mesiace. Zasadnutia a organizáciu zasadnutí má na starosti riaditeľka nadácie. Nadáciu reprezentuje správca, ktorý je jej štatutárnym orgánom. Činnosť nadácie kontroluje revízor.

Dušan Guľáš

Dušan Guľáš

predseda správnej rady 

Anton Siekel

Anton Siekel

správca

Zuzana VODÁČKOVÁ

Zuzana Vodáčková

riaditeľka Nadácie SOŠV

Kristína Czuczová

Kristína Czuczová

členka správnej rady

Martina Kohlová – Gogolová

Martina Kohlová – Gogolová

členka správnej rady

Katarína Ráczová

Katarína Ráczová

členka správnej rady

Zuzana Rehák Štefečeková

Zuzana Rehák Štefečeková

členka správnej rady

Oliver Felszeghy

Oliver Felszeghy

člen správnej rady

Ľubor Halanda

Ľubor Halanda

člen správnej rady

Juraj Minčík

Juraj Minčík

člen správnej rady

Pavol Mutafov

Pavol Mutafov

člen správnej rady

Jaroslav Rybánsky

Jaroslav Rybánsky

člen správnej rady

Mária Jasenčáková

Mária Jasenčáková

revízor

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV