Pomôžte spolu s nami mladým talentom a darujte 2 percentá z dane Nadácii SOŠV

Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru každý rok podporuje športovcov ako aj športovú rodinu od mládežníckeho veku až po seniorov. Pohyb je súčasťou zdravého životného štýlu a preto je našou ambíciou podporovať rôzne zaujímavé športové aktivity na Slovensku. Prostredníctvom projektov Ukáž sa a Juniorský olympijský tím vytvárame priestor pre mladé športové talenty, projekt Olympijské srdce pre seniorov je naopak zameraný na bývalých olympionikov, športovcov a trénerov v dôchodkovom veku. Do portfólia projektov nadácie pribudol aj projekt Šport je šanca, ktorý podporuje subjekty, ktoré zvýrazňujú sociálnu a výchovnú funkciu športu. Veríme, že prostredníctvom aktivít, ktoré Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru pripravuje, prilákame k športovaniu a tým aj k pohybu čo najviac ľudí na Slovensku a prispejeme k udržaniu ich kondície a zdravia.

  1. Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane a oznámte mu, že budete chcieť poukázať svoje 2 % najneskôr do 15.2.2024.
  2. Keď vám zamestnávateľ urobí ročné zúčtovanie a vystaví Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov, vyplňte predvyplnený a editovateľný formulár Vyhlásenie o poukazaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO. Z Potvrdenia o zaplatení dane zistíte dátum zaplatenia dane a môžete si vypočítať 2 %/3 % z vašej zaplatenej dane.
  3. Obe tlačivá je potrebné doručiť osobne či poslať poštou na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska do 30.4.2024.
  • Vypočítajte si 1 % z vašej zaplatenej dane. Ak do termínu podania daňového priznania venujete na verejnoprospešné účely* sumu vo výške aspoň 0,5 % dane, môžete pomôcť až 2 % z dane!
  • Daňové priznanie právnických osôb (online)
  • Daňové priznanie je potrebné odoslať elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.
  • Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní. Ďakujeme.

* Podmienka je, že sumu vo výške minimálne 0,5 % dane daruje PO organizácii nezriadenej za účelom podnikania. Nemusí to byť nevyhnutne ten istý subjekt, ktorému PO asignuje 2 % dane.

Čo budete k darovaniu 2 % potrebovať?

Názov: Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru
Forma: Nadácia
IČO: 42129737
Sídlo: Junácka 6, 831 04 Bratislava

Kontakt

Zuzana Vodáčková, +421 905 566 048, [email protected]

ĎAKUJEME,
ŽE POMÁHATE SPOLU S NAMI!

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia