Príbeh a poslanie

Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru začala svoje pôsobenie v roku 2007. Zakladateľom je Slovenský olympijský a športový výbor, ktorý je zároveň podporovateľom nadácie. Od jej vzniku prešla nadácia množstvom zmien, v jej radoch sa vystriedalo niekoľko predsedov a členov správnej rade. V súčasnosti sa 11-členná správna rada venuje nadačným grantovým projektom, ktorých portfólio sa každým rokom rozširuje.

Nadácia sa orientuje na pomoc športovcom a športovej rodiny od mládežníckeho veku až po seniorov. Chceme podporiť športovanie na Slovensku a pestovať u ľudí návyk na každodenný pohyb. Veríme, že vďaka pohybu bude naša krajina zdravšia a cez rôzne projekty nadácie sa nám podarí dostať pozitíva športovania medzi širokú verejnosť.

„Šport stále nedostáva potrebnú pozornosť štátu. Aj keď sa pomalými krokmi snažíme zlepšiť podmienky, stále je priestor na zlepšovania. V nadácii častokrát suplujeme kompetentné subjekty a snažíme sa aspoň čiastočne poskytnúť podporu, ktorú mnohí potrebujú,“ prezident SOŠV Anton Siekel.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV