Grantové programy

Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru sa zameriava na podporu mladých talentovaných športovcov primárne cez projekt Ukáž sa! a Juniorský olympijský tím. Nadácia pomáha tým najtalentovanejším a vytvára im optimálne podmienky pre ich športovú prípravu, s cieľom rozvíjať ich talent a eliminovať sociálne rozdiely.

Myslíme aj na našich olympijských seniorov. Práve oni nás v minulosti reprezentovali na vrcholných športových podujatiach a olympiádach. Dnes sú pre mladých športovcov vzorom a príkladom bojovnosti, vytrvalosti a pevnej vôle. V rámci nadačného projektu Srdce pre seniorov, nadácia každoročne odmení olympionikov liečebnými pobytmi v Kúpeľoch Dudince. V súčasnosti beží aj ročná podpora 4 seniorov - športovcov v núdzi, ktorým prispievame na zaplatenie centra sociálnych služieb, rehabilitácii a ďalších výdavkov.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV