Športové úspechy
  • Cena MDD JK Slávia Spišská Nová Ves 2022, 100 cm – 1. miesto
  • Cena Národného žrebčína Topoľčianky 2022, 90 cm – 2. miesto
  • Finále Reitgroup Cup 2022, 90 cm – 4. miesto
  • 3. kolo Reitgroup Cup 2022, 100 cm – 3. miesto
  • Cena Hippoclubu Liptovská Sielnica 2021, 100 cm – 2. miesto
  • 13. ročník Slovak Jumping Academy 2021, 90 cm – 4. miesto
  • 13. ročník Slovak Jumping Academy 2021, 80 cm – 4. miesto
  • 52. ročník Štiavnická podkova 2021, 70 cm – 2. miesto
  • Cena mladých talentov JK Slávia Spišská Nová Ves 2021, 70 cm – 1. miesto
Jazdectvu sa intenzívne venujem 3 roky.
Držiteľkou jazdeckej licencie som 1 rok.
Do jazdectva vkladám svoje srdce i dušu.
Po každom páde sa vždy vrátim do sedla.
Môj príbeh

Som úplne normálne trinásťročné dievča z východného Slovenska, ibaže dni netrávim ako ostatní moji spolužiaci. Všetok čas venujem napĺňaniu svojho sna, ktorým je práca s koňmi. Od útleho detstva ma kone fascinovali. Hoci som sa venovala viacerým športovým aktivitám, vždy ma to ťahalo ku koňom. Pred tromi rokmi som začala chodiť do jazdeckej školy a dnes reprezentujem Jazdecký klub Slávia Spišská Nová Ves. Príprava na preteky nespočíva len v skokovom tréningu. V dobrej kondícii musím byť totiž nielen ja, ale aj môj kôň Zara. Ako každý skutočný jazdec, aj ja sa musím o svojho koňa každodenne starať, vytvárať si s ním vzťah a budovať tak vzájomnú dôveru, pretože úspech na parkúrových pretekoch nie je víťazstvom jednotlivca, ale dvojice. Hoci sa súťaží zúčastňujem len jeden rok, postupne sa mi darí prekonávať a zvyšovať prekážky. Za svoj najväčší doterajší športový úspech považujem 2. miesto v kategórii Z (100 cm) cena Hippoclubu Liptovská Sielnica. Aktuálne sa snažím presadiť aj v kategórii ZL (110 cm) a prebojovať sa na majstrovstvá Slovenskej republiky v skoku na koni, kategória deti.

Máte otázku? Opýtajte sa!
[email protected]

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque