Šport a olympizmus
1 min. čítania

SOA vyhlasuje výberové konanie pre účasť na zasadnutí mladých účastníkov MOA

Profile picture for user igorkovac
Igor
Kováč

Medzinárodná olympijská akadémia (MOA) organizuje v dňoch 11. - 21. septembra 2021 v gréckej Olympii medzinárodné zasadnutie pre mladých účastníkov. Ide o tradičné každoročné stretnutie zástupcov národných olympijských akadémií určené pre vekovú kategóriu 20 – 35 rokov.

Cieľom stretnutia je dať príležitosť mladým ľuďom z celého sveta, aby sa zúčastnili na špecifickom vzdelávaní v oblasti olympizmu, ktoré sa koná v multikultúrnom prostredí v priestoroch Medzinárodnej olympijskej akadémie. Hlavnou témou pre rok 2021 je „Olympijské hnutie a pandémia“ s dôrazom na tému „Olympijské hry a pandémia: príležitosti, výzvy a zmeny“.

V tejto súvislosti vyhlasuje Slovenská olympijská akadémia (SOA) výberové konanie pre slovenských záujemcov, na základe ktorého vyberie jedného účastníka reprezentujúceho Slovenskú republiku na tomto významnom medzinárodnom podujatí.

Termín podania prihlášok je do 21. júla. Do tohto termínu musia záujemcovia poslať aj motivačný list na emailovú adresu [email protected] Podrobnejšie informácie nájdete v prílohe nižšie.

Pre účasť na výberovom konaní je potrebné vyplniť online prihlášku.

Online prihláška

nadacia2percenta2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola