Šport a olympizmus
2 min. čítania

V mesiaci február prebehli prvé prednášky v rámci projektu EKO45'

Profile picture for user igorkovac
Igor
Kováč

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) v spolupráci s občianskym združením Planet Lover spustil v mesiaci február nový vzdelávací projekt pod názvom EKO45' – interaktívne vzdelávanie pre školy.

Trvalá udržateľnosť je jedným z hlavných pilierov olympijského hnutia definovaných v rámci Olympijskej agendy 2020 Medzinárodného olympijského výboru (MOV). SOŠV po vzore MOV vypracoval v roku 2021 vlastnú Stratégiu udržateľnosti 2030, v rámci ktorej má definované ciele aj v oblasti vzdelávania. Jedným z nich je aj začlenenie tém trvalej udržateľnosti do programu olympijskej výchovy a prispieť tak k výchove mladej generácie v duchu olympijských hodnôt.

S týmto úmyslom vznikol projekt EKO45' – interaktívne vzdelávanie pre školy, ktorý je zameraný na študentov stredných škôl a má prispieť k šíreniu povedomia o súčasnom stave planéty, klimatickej zmene a ochrane životného prostredia. EKO45' má informovať účastníkov o aktuálnej situácii v oblasti životného prostredia, vedecky overených faktoch a scenároch možného vývoja a zároveň ovplyvniť postoje účastníkov smerom k zodpovednému a šetrnému prístupu k planéte.

Projekt, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Environmentálneho fondu, má za sebou prvých 14 prednášok, ktoré prebehli na siedmich stredných školách v Bratislave, Banskej Bystrici, Trenčíne, Levoči, Revúcej, Košiciach a Lučenci, a na ktorých sa zúčastnilo viac ako tisíc študentov.

Projekt EKO45' potrvá do konca apríla. Stredné školy na Slovensku tak majú stále príležitosť sa zaregistrovať a zabezpečiť si tak návštevu zástupcov Planet Lover, o. z. aj na ich škole.

Viac informácií o projekte sa dozviete tu.

Envirofond baner
p24

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV