Šport a olympizmus
5 min. čítania

V strategických plánovaniach je dôležitý aj proaktívny prístup k politikom

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Na workshope o strategickom plánovaní v športe sa zúčastnili aj Heidi Pekkolová (vľavo) a Beat Wachter (druhý zľava).
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Strategické plánovanie je základná aktivita v manažmente, ktorú by si mala osvojiť každá športová organizácia, ak chce byť úspešná v narastajúcej ponuke športu a dosahovať zvolené ciele. Aj toto posolstvo zaznelo počas workshopu, ktorý v rámci medzinárodného projektu RINGS organizoval pre zástupcov slovenských športových organizácií Slovenský olympijský a športový výbor.

Hosťami workshopu boli projektová manažérka pre RINGS a zastupujúca riaditeľka Úradu Európskych olympijských výborov pri Európskej únii Heidi Pekkolová a generálny sekretár Lichtenštajnského olympijského výboru (LOV) Beat Wachter.

Zástupcovia SOŠV Gábor AsványiRadoslav Jenčuš predstavili účastníkom, ako sa plánovala, pripravovala stratégia Šport 2030 a hovorili aj o výsledkoch analýz o slovenskom športe, ktoré vznikli k tomuto dokumentu.

STRATÉGIA ŠPORTU 2030

Projekt RINGS: Od analýzy športu k implementácii a zlepšeniu riadenia

Rings

Projekt RINGS je zameraný na rozvoj a modernizáciu strategického riadenia národných olympijských výborov (NOV) v Európe. Nástroje a výstupy z projektu pomôžu národným olympijským výborom i športovým federáciám pri ich každodennom operatívnom manažmente, čím môžu zlepšiť aj ich riadenie.

Do konca roka vznikne manuál strategického riadenia športových organizácií pre každodenné používanie. Podľa Heidi Pekkolovej by sa každý športový subjekt mal snažiť pred zavedením strategických dokumentov a dlhodobého plánovania predovšetkým o dobré vzťahy so zástupcami politickej sféry na všetkých úrovniach – od samospráv až po vlády. „Je dôležitý proaktívny prístup smerom k politickým elitám,“ odporúčala Pekkolová.

Strategické plánovanie by sa dalo rozdeliť do viacerých základných krokov. V prvom rade je potrebné podľa Pekkolovej zanalyzovať si dobre situáciu. „Je potrebné zadefinovať si, kto sú hlavní aktéri, aké sú základné charakteristiky všetkých vstupov. Následne je potrebné identifikovať si základné ciele, ale aj potenciálne hrozby, potom pracovať s údajmi, byť proaktívny smerom k politikom a vytvárať strategické spojenectvá a aliancie,“ uviedla Pekkolová.

V rámci strategického plánovania je dôležité vybrať kľúčové osoby a posolstvá a vhodne načasovať každý krok. V záverečnej fáze je nutné nájsť komunikačné kanály a napokon implementovať, sledovať, vyhodnocovať a monitorovať novovytvorenú situciu.

Heidi Pekkolová prešla aj niektoré kľúčové prvky usmernení i celého projektu RINGS, ktorý je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+. Nástroje a výstupy z projektu pomôžu národným olympijským výborom i športovým federáciám pri ich každodennom operatívnom riadení, čím zlepšia ich riadenie. Pod vedením kancelárie Európskych olympijských výborov pri Európskej únii je do RINGS od januára 2020 do júna 2022 zapojených celkovo 13 organizácií vrátane 11 národných olympijských výborov z Belgicka, Bosny a Hercegovina, Cypru, Dánska, Grécka, Talianska, Lichtenštajnska, Litvy, Holandska, Slovenska a Turecka. Výsledky spracúva a vyhodnocuje aj univerzita v nemeckom Mainzi.

PROJEKT RINGS

Strategické dokumentu v Lichtenštajnsku

Workshop RINGS k strategickému plánovaniu v športe
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Ak by sa zobral pomer olympijských medailí k počtu obyvateľov krajiny, veľkosti krajiny či počtu aktívnych športovcov, vo všetkých ukazovateľoch by bolo najúspešnejšie Lichtenštajnsko. V prvej desiatke však figuruje aj Slovensko. Vo svojom príspevku o stratégii športu v tejto malej európskej krajine túto štatistiku prezentoval generálny sekretár Lichtenštajnského olympijského výboru (LOV) Beat Wachter.

Na základe poverenia vládou je LOV zodpovedný za šport v krajine. Lichtenštajnsko má necelých 39-tisíc obyvateľov, teda ako viaceré slovenské mestá. Necelá tretina z nich je vo veku do 30 rokov. Na šport dáva Lichtenštajnsko ročne 4 milióny eur, polovica z nich ide na vrcholový.

V posledných rokoch pripravil LOV vlastnú stratégiu športu, o ktorej hovoril Beat Wachter. „Máme v nich tri hlavné ciele. Chceme podporovať masový a vrcholový šport na všetkých úrovniach od mládeže až po dospelých. Spoločne s členskými subjektami chceme pokračovať v rozvoji lichtenštajnského športového systému. A v neposlednom rade sa snažíme žiť a šíriť olympijské hodnoty,“ popisoval Wachter.

Ku každému z týchto hlavných cieľov boli priradené rôzne strategické čiastkové ciele, ktoré sú zase opísané s cieľovými hodnotami a parametrami, ktoré sa majú dosiahnuť.

Dôležitosť strategického plánovania v športe

Strategické plánovanie je odrazový mostík pre budúce profesionálne riadenie predovšetkým športových organizácií a klubov, ktoré umožňujú manažmentu systematickým spôsobom si zvoliť ciele, zhodnotiť súčasnú situáciu a možnosti klubu a naplánovať všetky aktivity smerujúce k naplneniu požadovanej budúcnosti. Tieto postupy zatiaľ u väčšiny športových organizácií a klubov na Slovensku nie sú aplikované.

„Aj počas prednášok našich hostí som si uvedomil, aké je dôležité vopred si naplánovať kroky a stanoviť ciele a priority pre naše organizácie. V SOŠV sa o to už dlhšiu dobu snažíme a vidím, že aj ďalšie organizácie majú záujem o strategické formy plánovania,“ povedal v krátkom príhovore prezident SOŠV Anton Siekel.

Tagy
p24
Doprajte si výnimočný zážitok, do predaja idú ďalšie lístky na OH 2024

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV