Šport a olympizmus
3 min. čítania

Vláda odložila rokovanie o metodike pre výpočet príspevkov pre šport

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Foto
TASR/MARTIN BAUMANN

Vláda Slovenskej republiky neprerokovala na svojom stredajšom zasadnutí návrh metodiky na výpočet podielu uznanému športu na rok 2023. Návrh, ktorý predkladá minister školstve, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling, odložili na ďalšie rokovanie vládneho kabinetu.

Nové nariadenie malo mať účinnosť od 1. septembra 2022.

Vláda má podľa Zákona o športe pre príspevok uznanému športu na príslušný rok nariadením ustanoviť metodiku zisťovania hodnôt a parametrov do vzorca, hodnotu váh dosiahnutého športového úspechu i záujmu o šport i metodiku výpočtu finančného príspevku vrátane maximálneho možného medziročného poklesu a nárastu.

Metodika prideľovania finančných príspevkov pre šport sa priebežne vyvíja. V posledných dvoch rokoch neboli vydané žiadne nariadenia, keďže pre dôsledky pandémie COVID-19 pridelili pre jednotlivé príspevky rovnaké percento ako pre rok 2020.

MATERIÁL A DOKUMENTY PREDLOŽENÉ NA ROKOVANIE VLÁDY SR

Podľa návrhu, ktorý vláda v stredu odložila, sa mala zvýšiť hodnota váhy záujmu o domáci šport zo 70 na 75 % a znížiť hodnota váhy zahraničného záujmu z 30 na 25 %. Návrh sa zároveň snažil zreálniť prepočet športového úspechu v prípade rebríčkového postavenia, keď sa už neporovnáva počet krajín vo svetovej federácii, ale v danom svetovom rebríčku.

Zároveň sa navrhla úprava prepočtu počtu krajín vo svetových federáciách, doplnila sa redukcia umiestnenie pri neolympijských disciplínach či upravil sa výpočet rozhodujúceho počtu výsledkov.

Metodika zároveň podľa vládneho návrhu zmení „nastavenie horného limitu ochrany, ktoré bolo v minulých rokoch na úrovni max. 1,2 násobku z koeficientu z predchádzajúceho roka nasledovne: a) športy, ktorých koeficient športu 2022 bol do výšky 1,82 %, môžu rásť v rozmedzí 10 % až 200 %, kedy výšku % rastu určuje klesajúca lineárna funkcia uvedená vo vzorci č. 1b Prílohy č.2 a hodnota 1,82% predstavuje hodnotu horného kvintilu (20%) z koeficientov jednotlivých športov za rok 2022, b) športy, ktorých koeficient športu 2022 bol vyšší ako 1,82%, môžu rásť fixne maximálne o 10%, pričom dôvodom tejto zmeny je umožnenie vyššieho % nárastu príspevku „menším“ športom s veľkým potenciálom rastu, zároveň u športov s vyšším koeficientom je cieľom ochrana pred tým, aby v prípade extrémneho nárastu neohrozili financovanie menších športov s tým, že hodnota maximálneho poklesu zostáva na 90% koeficientu z predchádzajúceho roka.“

Materiál zároveň upravil spôsob alokácie verejných prostriedkov medzi národné športové zväzy.

Juniorský olympijský tím 2024
Doprajte si výnimočný zážitok, do predaja idú ďalšie lístky na OH 2024

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV