Dotačné schémy krajov a miest

Dotácie na rozvoj športu a športových aktivít ponúkajú kraje aj mestá prostredníctvom svojich dotačných programov a schém. Spravidla sú tieto dotácie určené na podporu aktivít, podujatí, nákup športového vybavenia, maximálna výška dotácia sa pohybuje spravidla od 4 000 do 10 000 €, väčšinou sa vyžaduje spolufinancovanie z vlastných zdrojov žiadateľa.

Dotácie miest

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV