Pilotné projekty a prípravné akcie

Program Európskej komisie zavádzania nových iniciatív, ktoré sa môžu zmeniť na trvalé programy financovania EÚ. Pilotný projekt je iniciatíva experimentálneho charakteru určená na testovanie uskutočniteľnosti akcie a jej užitočnosti a netrvá dlhšie ako dva roky. Prípravná akcia – zvyčajne nástupca úspešného pilotného projektu v tej istej veci – je navrhnutá na prípravu nových akcií, ako sú politiky, legislatíva, programy EÚ atď., s financovaním nie dlhšie ako tri roky.

Priority výziev na pilotné projekty prípravné akcie bývajú spravidla zamerané na:

  • šport pre všetkých,
  • integráciu a sociálnu inklúziu,
  • obnovu infraštruktúry,
  • boj proti dopingu,
  • oprávnenými aktivitami môžu byť identifikácia osvedčených postupov, návrh športových aktivít/programov, prípravu a školenie športového personálu – v závislosti od rozsahu programu/výzvy.

V rámci programu sú prípustné projekty na národnej úrovni – bez nutnosti medzinárodného partnerstva. Maximálny rozpočet pre prípravné akcie je od 200 000 €do 400 000 €, rozpočet pilotného projektu je približne 1,4 milióna €.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV