Medzinárodný vyšehradský fond

Fond je medzinárodná donorská organizácia, ktorú v roku 2000 založili vlády krajín Vyšehradskej štvorky – Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska – na podporu regionálnej spolupráce vo Vyšehradskom regióne (V4), ako aj medzi regiónom V4 a ďalšími krajinami, najmä v regiónoch západného Balkánu a Východného partnerstva. Fond to robí financovaním grantov a udeľovaním štipendií a umeleckých rezidenčných pobytov prostredníctvom svojho ročného rozpočtu vo výške 8 miliónov eur, ktorý každoročne poskytujú vlády krajín V4.

Fond podporuje štipendiá a stáže v oblasti akademického vzdelávania audiovizuálneho umenia, divadla a tance, literatúry a žurnalistiky, ale najmä granty v nadväznosti na niektorý zo 7 podporovaných cieľov:

  • kultúra a spoločná identita,
  • vzdelávanie a budovanie kapacít,
  • inovácie, výskum a vývoj, podnikanie,
  • demokratické hodnoty a médiá,
  • verejné politika a inštitucionálne partnerstvo,
  • regionálny rozvoj, životné prostredie a turizmus,
  • sociálny rozvoj.

Žiadosť o podporu možno podať v rámci nasledujúcich grantových schém:

Visegrad Grants, vyžaduje sa partnerstvo organizácií min. 3 krajiny z regiónu V4, (v prípade cezhraničnej spolupráce stačia 2 krajiny), maximálna dĺžka trvania projektu je 18 mesiacov,

Visgrad+ Grants, min. 3 krajiny z regiónu V4 + 1 krajina z oblasti východného partnerstva alebo západného Balkánu, maximálna dĺžka trvania projektu je 18 mesiacov,

Strategic Grants, podmienka je zapojenie partnerov zo všetkých V4 krajín, projekt zameraný na niektorú zo strategických priorít (návrat ku koreňom vyšehradskej spolupráce, obnova po pandémii COVID-19, podpora regionálnej značky a turizmu), trvanie projektu 12 – 36 mesiacov.

Ostatné informácie ako aj možnosť predkladania žiadostí priamo na stránke Medzinárodného vyšehradského fondu.

Príklady podporených projektov:

V4 Handball Cup

VisegRUN

SportFUNdamentals for children

Visegrad Snowkite Cup

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque