Besedy s olympionikmi

V rámci programu OVEP pripravuje SOŠV projekt hodnotovej výchovy prostredníctvom športu. Školám ponúkne príležitosť pozvať si niektorého zo športovcov na stretnutie so svojimi žiakmi, kde im na základe svojich jedinečných životných príbehov a skúseností odovzdá posolstvo o význame pestovania pozitívnych hodnôt, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie ich vlastných nadaní a dosiahnutia ich maximálneho potenciálu.

Máte otázku? Opýtajte sa!
Oddelenie olympizmu

+421 2 492 56 119
[email protected]

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV