Olympijská výchova

Na tejto stránke nájdete možnosti a námety na to, akým spôsobom môžete realizovať hodiny olympijskej výchovy na svojej škole.

Urobte si vlastné workshopy olympijskej výchovy

Urobte si vlastné workshopy olympijskej výchovy

Školy môžu realizovať vlastné workshopy na tému olympijskej výchovy s využitím priložených materiálov. Jednotlivé kartičky obsahujú aktivity na zoznámenie, povzbudenie energie, ale tiež aktivity zamerané na oboznámenie sa so základnými olympijskými hodnotami.

Viac informácií

 

Objednajte si lektora olympijskej výchovy na svoju školu

Objednajte si lektora olympijskej výchovy na svoju školu - región Banská Bystrica

V spolupráci s Centrom voľného času Junior v Banskej Bystrici ponúka SOŠV školám banskobystrického kraja možnosť objednať si návštevu lektora olympijskej výchovy.

Viac informácií

Objednajte si lektora olympijskej výchovy na svoju školu

Objednajte si lektora olympijskej výchovy na svoju školu - ostatné regióny

SOŠV ponúka materským, základným a stredným školám možnosť objednať si návštevu lektora olympijskej výchovy. Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie organizoval SOŠV v roku 2021 online webináre OVEP.
Videozáznamy z webinárov OVEP 2021

Materiály pre workshopy olympijskej výchovy

Školy môžu realizovať vlastné workshopy na tému olympijskej výchovy s využitím priložených materiálov. Jednotlivé kartičky obsahujú aktivity na zoznámenie, povzbudenie energie, ale tiež aktivity zamerané na oboznámenie sa so základnými olympijskými hodnotami.

 

Zoznamovacie aktivity
Zoznamovacie aktivity

 

Aktivačné hry
Aktivačné hry

 

Rovnováha medzi telom, vôľou a mysľou - Zmena miesta
Rovnováha medzi telom, vôľou a mysľou - Zmena miesta

 

Snaha o výnimočnosť - Tenisová loptička
Snaha o výnimočnosť - Tenisová loptička

 

Radosť z úsilia - Bludisko
Radosť z úsilia - Bludisko

 

Fair play - Lotéria
Fair play - Lotéria

 

Rešpekt - Balóny
Rešpekt - Balóny

 

Rešpekt - Stoličky
Rešpekt - Stoličky

 

Ukážkové hodiny - Fair play
Ukážkové hodiny - Fair play

 

Ukážkové hodiny - Priateľstvo 1
Ukážkové hodiny - Priateľstvo 1

 

Ukážkové hodiny - Priateľstvo 2
Ukážkové hodiny - Priateľstvo 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte otázku? Opýtajte sa!
Oddelenie olympizmu

+421 2 492 56 119
[email protected]

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola