O projekte Súťaže

Slovenský olympijský a športový výbor vyhlasuje v spolupráci so Slovenskou olympijskou akadémiou každoročné vedomostné súťaže z oblasti olympizmu. Súťaže sú organizované pre základné, stredné aj vysoké školy, pričom v príslušnom roku nemusia byť organizované pre všetky vekové kategórie žiakov a študentov. Súťaže prebiehajú na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni. V posledných rokoch boli miestne a regionálne kolá súťaží nahradené online formou. Vedomostné súťaže sú organizované ako súťaž družstiev. Družstvá z najlepšími výsledkami v online kolách postupujú do celoštátneho finále. Súťažné otázky sú každý rok zamerané na niektorú z tém týkajúcej sa olympizmu a olympijského hnutia. Témy jednotlivých otázok vychádzajú z obsahu publikácií SOŠV.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri