Športové úspechy

Zatiaľ sme nezaznamenali výraznejšie úspechy, pretože sa nezapájame do oficiálnych zápasov. 

Všetkým hráčom požičiavame výstroj, aby sme sa vyhli šikanovaniu
Chceme sa zapojiť do oficiálnych súťaží, na čo potrebujeme dostatok financií
Rodičov prizývame na tréningy, aby strávili voľný čas so svojimi deťmi
Ročne minieme na mládež 4 000 eur
Môj príbeh

Pri našom vzniku sme začínali s malou skupinkou chlapcov, s ktorými sme sa zúčastňovali aj na zápasoch. Dnes máme v našom klube chlapcov aj dievčatá do 14 rokov, do 12 rokov a do 8 rokov, s ktorými sa stretávame na pravidelných tréningoch každý utorok, stredu, štvrtok a piatok. Evidujeme 56 hráčov. Snažíme sa vyjsť rodičom týchto detí v ústrety a to aj tým, že im požičiavame hokejbalovú výstroj. Do spolupráce pri organizovaní tréningov zapájame dobrovoľníkov z radov mladých ľudí, ako aj rodičov, ktorí privádzajú svoje deti na tréningy. Rodičov tiež pozývame v určité dni aktívne si zašportovať priamo na ihrisku a stráviť tak čas spolu so svojími deťmi. Cez tieto spoločné momenty môžu rodičia bližšie spoznávať svoje deti a môžu s nimi zdieľať radosť zo spoločných športových zážitkov. Cieľom tréningov a zápasov je podporiť u detí aktívne využívanie voľného času, dať im športový zážitok. Naším snom je zvýšiť úroveň klubu a to aj zapojením sa do oficiálnych zápasov.

Máte otázku? Opýtajte sa!
[email protected]

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia