Šport a olympizmus
4 min. čítania

Antidopingová agentúra SR vzdeláva študentov stredných škôl

Prednášku Antidopingovej agentúry SR absolvovali nedávno v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu v Bratislave už aj študenti Spojenej školy na Ostredkovej ulici v Bratislave.
Foto
SADA

Antidopingová agentúra SR (SADA) pomáha učiteľom stredných škôl. Zámerom je prepojiť odborníkov z praxe so školstvom. Pre študentov stredných škôl pripravuje Antidopingová agentúra SR prednášky o ochrane čistého športu.

Na rozdiel od profesionálnych športovcov študenti nemajú dostatok informácií o nebezpečenstve užívania vybraných látok. Prednášky sú prispôsobené tomu, či ide o študentov športovej alebo nešportovej strednej školy. „Téma boja proti dopingu a zakázaných látok je mimoriadne dôležitá pre vekovú kategóriu okolo 16 rokov. Ak ide o študentov športovej školy, podliehajú antidopingovým pravidlám, čo v praxi znamená, že môžu ísť hocikedy na dopingovú kontrolu,“ vysvetľuje Žaneta Csáderová, riaditeľka Antidopingovej agentúry SR. „Stredné športové školy majú študentov, ktorí sa môžu zúčastniť napríklad na EYOF alebo pôsobia v organizovaných kluboch. Je preto dôležité, aby mali vedomosti, ktoré im môžu pomôcť. Takisto je dôležité, aby mali vedomosti už v tomto veku a nie, až keď budú súťažiť na majstrovstvách sveta či olympijských hrách.“

Okrem špecializovaných športových škôl pripravujú odborníci zo SADA prednášky aj pre všeobecné a odborné stredné školy. V tomto prípade majú prednášky iný charakter, avšak sú rovnako dôležité. Obrovský problém predstavujú v tejto vekovej kategórii energetické nápoje. Študentom napríklad vysvetľujeme vplyv ich nadmerného užívania na organizmus. Táto veková kategória je vo všeobecnosti kľúčová, preto je dôležité venovať jej zvýšenú pozornosť. Sme k dispozícii pre každú školu, ktorá prejaví o naše prednášky záujem,“ hovorí Žaneta Csáderová.

Učitelia chcú vzdelávať, no potrebujú odborníkov

Vzdelávanie a prednáška Antidopingovej agentúry
O prednášku SADA bol v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu záujem.
Foto
SADA

Dopyt po prednáškach prichádza od samotných učiteľov. Pedagógovia totiž chcú získať obsah z overených zdrojov, navyše vo forme, ktorá je prispôsobená vekovej  kategórii žiakov (8-12) a študentov (12-16). „SADA obsah pre vzdelávanie žiakov a študentov pripravuje dlhodobo. Pri jeho tvorbe a aktualizácii spolupracuje s renomovanými odborníkmi, telovýchovnými lekármi a farmaceutmi, preto je prirodzené, že učiteľky a učitelia sa obracajú so svojimi otázkami a požiadavkami na nich,“ vysvetľuje Natália Nash, riaditeľka odboru športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Prednášku antidopingovej agentúry absolvovali nedávno v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu v Bratislave už aj študenti Spojenej školy na Ostredkovej ulici v Bratislave. „V školskom roku 2019/2020 sme otvorili nový študijný odbor – športový manažment, absolventi tohto odboru budú pôsobiť ako manažéri, resp. tréneri v oddieloch. Budú vplývať na výchovu budúcich športovcov, preto je potrebné aby sa orientovali v tejto problematike a pozitívne vplývali na povedomie športovca, rodiča a trénera,“ hovorí o dôvodoch, prečo sa rozhodli vzdelávať študentov v tejto oblasti riaditeľka školy Zuzana Matoušková. Spojená škola navyše druhý rok užšie spolupracuje s Antidopingovou agentúrou SR. Študenti manažmentu absolvujú v agentúre časť svojej praxe.

PONUKA PROGRAMU OVEP PRE ŠKOLY 

Vzdelávanie študentov odštartovala pandémia

SADA začala so vzdelávaním pedagogických pracovníkov už počas pandémie. Na prednáškach sa odborníci priamo od študentov dozvedeli, že v tejto vekovej kategórii je okrem energetických nápojov mimoriadne rozšírený aj žuvací tabak. „K tejto problematike chýbajú aktuálne materiály a odporúčania pre učiteľov a rodičov. Určite by bolo dobré naštartovať spoluprácu aj s ďalšími zainteresovanými stranami v oblasti osvety, prevencie závislostí a podpory zdravého životného štýlu a minimálne formou metodickej podpory rozšíriť informácie o týchto látkach do ďalších regiónov Slovenska,“ tvrdí Natália Nash.

Riaditeľka Spojenej školy na Ostredkovej ulici v Bratislave Zuzana Matoušková zdôrazňuje, že užívanie a distribúciu žuvacieho tabaku majú „ošetrenú“ už aj v školskom poriadku. „Žuvací tabak patrí u nás v škole medzi zakázané látky, v školskom poriadku máme dané sankcie za jeho užívanie – podmienečné vylúčenie zo školy a za distribúciu – vylúčenie zo školy. Pri energetických nápojoch sa snažíme žiakom vysvetliť negatívne následky, riziká. Významnú úlohu má predmet Základy športovej prípravy, kde sa zaoberáme výživou, pitným režimom a životosprávou športovca.“

p24
Doprajte si výnimočný zážitok, do predaja idú ďalšie lístky na OH 2024

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV