Šport a olympizmus
8 min. čítania

Olympijský klub Michalovce patril počas koronakrízy k najaktívnejším, plánuje už ďalšie podujatia

Olympijský klub Michalovce patril počas koronakrízy k najaktívnejším.
Foto
Facebook / Olympijský klub Michalovce

Olympijský deň každý rok umožňuje celému svetu zdieľať radosť zo športu. Oficiálne sa oslavuje na počesť výročia založenia novovekého olympijského hnutia 23. júna. Slovenský olympijský a športový výbor každoročne pripravuje viaceré aktivity, ktoré pripomínajú Olympijský deň. Pri ich organizovaní zohrávajú veľkú úlohu olympijské kluby pôsobiace v regiónoch. Počas júna si pripomenieme ich činnosť i predstavíme niektoré z nich.


Olympijský klub Michalovce v budúcom roku oslávi desiate výročie a vo svojej činnosti nepoľavil ani v krušných časoch koronakrízy. Počas uplynulých týždňov jeho členovia pripravovali rôzne aktivity, ktoré prezentovali na sociálnych sieťach. O činnosti Olympijského klubu (OK) Michalovce nám povedal viac jeho predseda Jozef Uchaľ.

Olympijský klub Michalovce je občianske združenie, ktorého poslaním je chrániť, podporovať a rozvíjať olympijské hnutie v meste a regióne. V poradí devätnásty olympijský klub na Slovensku bol založený 26. októbra 2011. Na ustanovujúcej schôdzi 58 delegátov z materských, základných, stredných škôl a športových klubov zvolilo za predsedu PaedDr. Jozefa Uchaľa. OK Michalovce bol za člena Združenia olympijských klubov SR (ZOK) prijatý na valnom zhromaždení ZOK v Prievidzi 4. novembra 2011. Olympijský klub tvoria individuálni a kolektívni členovia, ktorí majú záujem dobrovoľne pôsobiť v olympijskom hnutí na Slovensku a podieľať sa na plnení jeho úloh.

Výkonný výbor OK Michalovce: Jozef Uchaľ – predseda, Radmila Hajduková - tajomníčka, Jozef Porvaz - podpredseda, Anna Berdaková, Irena Vargová, Peter Piskay, Mária Hajduková, Viliam Kohút, Lívia Kalaninová.

Priblížite nám históriu vzniku Olympijského klubu Michalovce?

Myšlienka jeho zrodu tu bola už dávno pred založením, hoci budúci rok oslávime len 10. výročie. Predtým však na vznik klubu nebola pripravená spoločenská ani politická situácia. V roku 2011 sa k vzniku klubu priklonili mesto i mestské zastupiteľstvo. Veľmi nám pomohol a pomáha primátor mesta Viliam Zahorčák. Podpredseda Združenia olympijských klub SR (ZOK) Anton Švajlen nám prišiel pomôcť rozbehnúť klub a oficiálne sme vznikli 4. 11. 2011 na valnom zhromaždení ZOK SR.

Hovoríte, že myšlienka zrodu Olympijského klubu v Michalovciach vznikla už dávnejšie. U koho skrsla?

Zrodila sa v mojej hlave spolu s dnes už zosnulým Ivanom Pšenkom, ktorý kedysi pracoval na okresnom zväze telesnej výchovy a neskôr na MsÚ v Michalovciach. Michalovce sú aj Európskym mestom športu za rok 2019 a dovolím si tvrdiť, že Olympijský klub Michalovce k tomu v nemalej miere prispel. Máme 103 členov – fyzických osôb a kolektívne členstvo tvorí viac ako 40 športových klubov, 9 materských škôl, 9 základných škôl, 7 stredných škôl a mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska.

Na čo sa váš klub zameriava?

V prvom rade na výchovu k olympizmu. Myšlienka olympizmu je v dnešnej náročnej dobe medzi mladými ľuďmi málo aktuálna. Majú veľmi chabé vedomosti o olympijských hrách a celkovo o športe. Pracujeme s mládežou. Veľmi dobre sa nám však spolupracuje aj s mestskou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska.

Ako vyzerá spolupráca v rámci mesta či regiónu?

Po presťahovaní sa z patronátnej ZŠ na Školskej ulici v Michalovciach sme našli priestory v ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach. V jej priestoroch má vzniknúť aj florbalová hala a budeme mať možnosť získať priestor pre reprezentačnú miestnosť.  Spolupracujeme so všetkými materskými, základnými a strednými školami, pričom máme veľmi dobrú spoluprácu aj s Materskou školou na Školskej ulici v Michalovciach, Strednou zdravotníckou školou v Michalovciach či michalovským Gymnáziom Pavla Horova. Množstvo akcií organizujeme v spolupráci s miestnymi obcami Bracovce, Vinné, Trnava pri Laborci, Rakovec nad Ondavou a mnohými ďalšími. Spolupracujeme aj s okresnou organizáciou Slovenského červeného kríža a športovými klubmi, za všetkých spomeniem Klub cyklistov Michalovce a Klub Judo ŠK Zemplín.

Ktorý z úspechov klubu by ste vyzdvihli?

V roku 2017 sme boli vyhlásení za najlepší OK SR – Cena Vincenta Lafka, toto ocenenie sme si pripísali aj v roku 2019. Na základe toho sme získali cenu Čin roka, ktorú udeľuje mesto Michalovce. Náš olympijský klub reprezentovali žiaci michalovských škôl vo vedomostných, výtvarných, literárnych i fotografických súťažiach, kde získali množstvo ocenení. Napríklad vo vedomostnej súťaži obsadili žiaci ZŠ Okružná 1. miesto a žiaci ZŠ Školská 2. miesto v celonárodnom kole. Odmenou pre tieto deti bola možnosť reprezentovať SR na Národných športových hrách Ukrajiny – tzv. Olympijske lelečenia v Kyjeve. Počas týždenného pobytu plného súťaženia, hier, zábavy, dobrodružstva a poznania sa stretli aj s prezidentom národného olympijského výboru Ukrajiny Sergejom Bubkom.

Počas koronakrízy ste patrili medzi najaktívnejšie kluby. Akým aktivitám ste sa venovali?

V januári sme fungovali ešte v normálnom režime a usporiadali sme volejbalový turnaj o pohár primátora. Počas februára nás navštívila Nasťa Kuzminová, ktorá má vynikajúci vzťah k deťom.

Počas obdobia prísnych opatrení v súvislosti s novým koronavírusom sme sa dohodli, že skúsime spustiť kampaň v online prostredí. Začali sme realizovať videá – napríklad bilancia nášho klubu v roku 2019, robili sme kvízy o olympizme. Ku Dňu Zeme sme pripravili výzvu s názvom #trashtagmichalovce a vyzvali širokú verejnosť, aby sa zapojila do environmentálnej činnosti vo svojom blízkom okolí. Najaktívnejších sme ocenili. Nezabudli sme ani na Deň vody a Hodinu Zeme. Seriál s názvom „Pripravení na Tokio“ sme venovali  olympijským symbolom a maskotom. Pre najmenších sme natočili rozprávku o olympizme – Viktorov Olympijský deň či materiál o Pavlovi Gajdošovi, ktorý sme zaslali aj jeho bratovi Antonovi, oslavujúcemu osemdesiatku. Naše materiály využili aj telocvikári. Realizovali sme tiež Olympijskú kvapku krvi v spolupráci s miestnou nemocnicou a Červeným krížom.

Načrtli ste, že v úvode roka ste usporiadali niekoľko zaujímavých podujatí. Ako vyzerá vaša činnosť za „normálnych” okolností?

Kalendár ročnej činnosti je veľmi bohatý. Patria sem pravidelné regionálne podujatia ako Olympijský pedál, Olympic cup, Štafeta 42x1000m, Žiacka konferencia o športe, Gymnastická súťaž „V stopách P. Gajdoša“, Plavecká súťaž o pohár primátora, Výstup na trojhraničný cíp, vrch Kremenec a množstvo iných. V rámci environmentálnych aktivít organizujeme Deň vody, Deň Zeme, Hodinu Zeme. Súčasťou našich aktivít sú aj pravidelné cvičenia seniorov „Vykročte za zdravím“ a Športová akadémia pre deti predškolského veku. Vyvrcholením celoročných aktivít je Olympijský deň, keď po školských olympiádach nasleduje mestská športová olympiáda materských a základných škôl, olympiáda seniorov a zdravotne postihnutých. Na jeseň pripravujeme v spolupráci s ôsmimi športovými klubmi projekt „Vyber si svoj šport“, kde si predškoláci môžu vyskúšať rôzne druhy športu a spoznať olympijské symboly. Ku koncu kalendárneho roka nás spolu s mestom každoročne čaká vyhlasovanie najúspešnejších športovcov. My vyhodnocujeme školskú kategóriu s názvom „Cena Pavla Gajdoša“ – najvšestrannejší športovec, športovkyňa základných a stredných škôl. Celoročnú činnosť pravidelne zhodnotíme na valnom zhromaždení klubu.

Čo klub čaká v dohľadnom čase?

V rámci Olympijského dňa sa 20. júna uskutoční beh „Krosák pod hradom“ v obci Vinné, ktorý  máme schválený Úradom verejného zdravotníctva. Súčasne má charitatívny charakter, výťažok z neho poputuje pre onkologické oddelenie michalovskej nemocnice a časť bude venovaná psíkom v útulku. Akciu bude moderovať Janka Hospodárová. Olympijský deň sme pripravili aj pre seniorov v podobe „nordic walking-u” a páni nad 50 rokov si môžu zahrať tenis v rámci 10. ročníka „Olympic Cup-u”. Ako nóvum by sme chceli zrealizovať virtuálnu bežeckú výzvu pre širokú verejnosť. V týždni od 17. 6.  do 24. 6. 2020 sa pokúsime zdolať čo najviac kilometrov. Jeseň a záver roka bude závisieť od vývoja koronakrízy.

Aké sú ciele klubu z dlhodobého hľadiska?

Tým sa príliš nezapodievame. Snažíme sa pracovať v prospech športu a robiť to čo najlepšie. Keby nás to nebavilo, tak sa tomu nevenujeme.  Navodila sa priaznivá klíma a je radosť to robiť. Keďže nám mesto, mestské zastupiteľstvo, športové kluby i telocvikári vychádzajú v ústrety, máme sa o čo oprieť.  Veľmi sa teším, na valné zhromaždenie Združenia olympijských klubov. Prídem medzi ľudí, ktorí majú spoločné myšlienky. Panuje tam veľmi dobrá pracovná a priateľská atmosféra.

Významní účastníci olympijských hier z michalovského regiónu

Pavel Gajdoš – gymnasta, Milan Mikuláš - trojskokan, Ján Šaffa – tréner atlétov, Ladislav Šesták – asistent trénera hádzanárov 1972, Nicol Čupková - hokejistka, Richard Šechný - hokejista, Gabriel Valiska – tréner bežkyne Kataríny Bérešovej, hokejistka Laura Medviďová získala bronzovú medailu na ZOH mládeže v Lausanne 2020

Juniorský olympijský tím 2024
Doprajte si výnimočný zážitok, do predaja idú ďalšie lístky na OH 2024

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV