Šport a olympizmus
3 min. čítania

Termíny na predkladanie žiadostí v rámci programu Erasmus + zverejnené

Európska komisia zverejnila harmonogram predkladania žiadostí v rámci jednotlivých kľúčových akcií programu Erasmus+ pre rok 2023. Novinkou sú mobility pre zamestnancov v oblasti športu.

Riadenie mobilít v oblasti športu je decentralizované, to znamená, že žiadosti sú predkladané národnej agentúre Erasmus+ (NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže) prostredníctvom portálu webgate.ec.europa.eu. Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti športu, neziskové európske športové podujatia a budovanie kapacít v oblasti športu ostali centralizované a sú riadené Európskou výkonnou agentúrou pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) a sú predkladané prostredníctvom portálu Funding&tender opportunities.

Z harmonogramu vyberáme termíny na predkladanie žiadostí pre oblasť športu:

  • Mobility pre zamestnancov v oblasti športu: 23. február 2023 do 12:00.

Žiadajúca organizácia je hlavným aktérom a vystupuje ako vysielajúca organizácia (t. j. posiela zamestnancov do hostiteľskej organizácie v zahraničí). Projekt predpokladá maximálne 10 účastníkov a očakáva sa, že jeho celkový časový rámec sa bude pohybovať od 3 do 18 mesiacov.

  • Partnerstvá pre spoluprácu: 22. marec 2023 do 17:00.

Kooperatívne partnerstvá: minimálne tri organizácie z troch rôznych programových krajín alebo tretích krajín pridružených k programu. Časový rámec projektu je od 12 do 36 mesiacov, financovanie na základe  paušálnych súm 120 000 EUR, 250 000 EUR, resp. 400 000 EUR

Malé partnerstvá: minimálne dve organizácie z dvoch rôznych programových krajín alebo tretích krajín pridružených k programu. Časový rámec projektu od 6 do 24 mesiacov, financovanie paušálnou sumou 30 000 alebo 60 000 EUR

  • Budovanie kapacít v oblasti športu22 marec 2023 do 17.00.

Minimálne 4 organizácie z minimálne 3 krajín so sídlom v programových krajinách alebo tretích krajinách pridružených k programu alebo v tretích krajinách nepridružených k programu z regiónu 1 (západný Balkán). Predpokladá sa, že projekt bude mať časový rámec 1, 2 alebo 3 roky s dostupným grantom EÚ v rozmedzí od 100 000 EUR do 200 000 EUR.

  • Neziskové európske športové podujatia: 22. marec 2023 do 17:00.

Poskytuje podporu pre tri rôzne typy športových podujatí – celoeurópske športové podujatie, ktoré sa koná v jednom členskom štáte EÚ alebo tretej krajine pridruženej k programu, alebo organizáciu európskych miestnych podujatí (typ I a typ II), ktoré sa konajú vo viacerých členských štátoch EÚ a tretích krajinách pridružené k programu. Projekty budú mať časový rámec 12 alebo 18 mesiacov. Podľa rozsahu podujatí (počtu zapojených krajín)  bude poskytnuté financovanie v paušálnej sume 200 000, 300 000 alebo 450 000 EUR.

Ďalšie informácie, kompletný harmonogram termínov ako aj programový manuál vo všetkých jazykoch únie sú k dispozícii na stránke Európskej komisie.

Tagy
Projekt
granty
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV